Ambulante behandeling

Klinische zorg Beveiligingsniveau 1 Beveiligingsniveau 2 Beveiligingsniveau 3 Beveiligingsniveau 4Verblijfszorg Beschermd wonen VG VerblijfAmbulante zorg Ambulante behandeling Ambulante begeleiding Ambulante dagbesteding VerdiepingsdiagnostiekStapelzorg Behandeling + begeleiding en/of dagbesteding en/of crisis/time-outBegeleiding + dagbestedingBeschermd wonen + dagbesteding en/of behandeling en en/of crisis time-outVG-verblijf + dagbesteding en/of behandeling en en/of crisis time-out

Ambulante behandeling, waaronder (F)ACT

Ambulante behandeling is behandeling die wordt geboden aan iemand met een psychiatrische stoornis, verslaving en/of een verstandelijke beperking, zonder dat iemand is opgenomen. Behandeling omvat de door een instelling te verlenen activiteiten aan justitiabelen met een psychiatrische aandoening, verslaving of een verstandelijke handicap/beperking die matige of zware beperkingen hebben op het terrein van:

  1. de sociale redzaamheid;
  2. het psychisch functioneren;
  3. het geheugen en de oriëntatie; of
  4. die matig of zwaar probleemgedrag vertonen.

De activiteiten zijn gericht op bevordering, behoud of compensatie van de zelfredzaamheid en
Hebben als doel de opname in een instelling of verwaarlozing van de patiënt te voorkomen.

Een vorm van ambulante zorg is (F)ACT. FACT staat voor Flexible Assertive Community Treatment. Met behulp van de FACT-methode wordt aan mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) zorg én behandeling in de eigen omgeving verleend. FACT-wijkteams bieden een geïntegreerd aanbod van medische en sociale interventies. Hierdoor kunnen ook ernstig ontregelde psychiatrische patiënten zelfstandig in de wijk wonen.

Tijd

Poliklinisch en huisbezoek, in deeltijd dagprogramma bij speciale zorgaanbieder (SGLVG/LVG/VG).

Waar?

[Doorlinken naar landkaart]