Ambulante begeleiding

Klinische zorg Beveiligingsniveau 1 Beveiligingsniveau 2 Beveiligingsniveau 3 Beveiligingsniveau 4Verblijfszorg Beschermd wonen VG VerblijfAmbulante zorg Ambulante behandeling Ambulante begeleiding Ambulante dagbesteding VerdiepingsdiagnostiekStapelzorg Behandeling + begeleiding en/of dagbesteding en/of crisis/time-outBegeleiding + dagbestedingBeschermd wonen + dagbesteding en/of behandeling en en/of crisis time-outVG-verblijf + dagbesteding en/of behandeling en en/of crisis time-out

Ambulante begeleiding, waaronder VPT

Begeleiding die wordt geboden aan iemand met een psychiatrische stoornis, verslaving en/of aan de SGLVG(+)/LVG/VG-doelgroep, zonder dat iemand is opgenomen, bij iemand die thuis woont, of eventueel verblijft in een Penitentiaire Inrichting (PI), BW of VG- verblijf. Meer informatie over het zorgexperiment Volledig Pakket Thuis (VPT) kunt u hier vinden.

Tijd

Per uur. Met een maximum van 24,9 uur per week.

Waar?

[Doorlinken naar landkaart]