Links

Reclassering

Reclassering (3RO)
www.reclassering.nl

Leger des Heils
www.legerdesheils.nl/reclassering

Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG)
www.svg.nl

Strafrechtelijk

Openbaar Ministerie
www.om.nl

Nederlandse Wetgeving
www.mijnwetten.nl

Indicatiestelling

Nederlands Instituut voor Forensische psychiatrie en psychologie (NIFP)
www.nifpnet.nl

Financiering en bekostiging

Nederlandse Zorgautoriteit (Nza)
www.nza.nl

Zorgverzekeraars Nederland
www.zn.nl

Advies en toezicht

Commissie van toezicht
www.commissievantoezicht.nl

IGZ (Inspectie voor de gezondheidszorg)
www.igz.nl

Inspectie Justitie en Veiligheid
www.inspectie-jenv.nl

Onderzoek, kennis en documentatie

Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC)
www.wodc.nl

Expertisecentrum Forensische Psychiatrie
www.efp.nl/forensische-zorg

Informatiebronnen

TBS in Nederland
www.tbsnederland.nl

Rijksoverheid.nl
www.rijksoverheid.nl

National Kompas Volksgezondheid
www.nationaalkompas.nl/zorg/geestelijke-gezondheidszorg/forensische-psychiatrie

Steunpunt Forensische Zorg
www.steunpuntforensischezorg.nl

Behandeling en observatie

Pieter Baan Centrum (Klinische observatie)
www.nifpnet.nl/NIFP/Forensischerapportage/KlinischeobservatiePBC

Brancheorganisaties

Borg (samenwerkingsverband van gespecialiseerde VG instellingen)
www.de-borg.nl

Federatie opvang
www.opvang.nl

GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg Nederland)
www.ggznederland.nl/themas/forensische-zorg

VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland)
www.vgn.nl