Landelijke risicolijst FZ 2023

De divisie ForZo/JJI heeft de afgelopen periode gewerkt aan de Landelijke Risicolijst Forensische Zorg 2023. De risicolijst is recent door de werkgroep Horizontaal Toezicht/Materiële Controle FZ vastgesteld en vanaf nu beschikbaar op de website.

Bij het herzien van de risicolijst is, conform voorgaand jaar, de V&C lijst uit het landelijke programma ZPM vertaald tot een uniforme lijst met risico’s op het gebied van ZPM, ZZP, EP en VPT die enkel toezien op forensische zorgaanbieders. Ten opzichte van de risicolijst 2022 is de belangrijkste wijziging dat, naar aanleiding van uitgevoerde materiële controles, risico’s zijn toegevoegd op het gebied van ZZP & EP.

De risicolijst is een hulpmiddel en een gezamenlijke aanzet tot het benoemen, uitwerken en bereiken van beheersingsdoelstellingen binnen de forensische zorg. Het is een van de middelen die partijen inzetten in hun streven naar procesgerichte beheersing en ‘First Time Right’ en daarmee naar het zoveel mogelijk voorkomen van correcties achteraf. Voor meer informatie wordt verwezen naar de leeswijzer in het document en het Controleplan Forensische Zorg 2023

Vragen over de risicolijst kunnen worden verstuurd naar: controleenbeheersingforzo@dji.minjus.nl

Landelijke risicolijst FZ 2023