Nieuws

 • Marktconsultatie zorginkoop 2017

  De Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen (ForZo/JJI) heeft in de afgelopen maanden twee marktconsultaties uitgezet en afgerond; één voor de inkoop 2017 en één specifiek voor het onderwerpverdiepingsdiagnostiek. Inkoop 2017 In aanloop naar het opstellen van de inkoopdocumenten voor 2017 en de uitwerking van de speerpunten in inkoopbeleid, heeft de Divisie ForZo/JJI de...

  Nieuwsbericht
  09-06-2016
 • Electronische verwerking van facturen mbt ZZP’s en extramurale parameters in 2016

  In de nieuwsflits van 04-02-2016 bent u geïnformeerd over de voortgang en planning van het project over de electronische verwerking van facturen van de door u geleverde zorgzwaartepakketten (ZZP’s) en extramurale parameters (EP's). De uitrol van de software naar productie heeft inmiddels plaatsgevonden. Dit betekent dat u de door u geleverde prestaties, via electronische weg kunt declareren bij...

  Nieuwsbericht
  20-04-2016
 • Afronden inkoopcontracten 2016

  Er zijn een aantal inkoopcontracten 2016 nog niet retour ontvangen (via FORZA). Zorgaanbieders wordt gevraagd om de beoordeling zo spoedig mogelijk af te ronden en het vereiste tekenblad ten behoeve van de fiattering van de inkoop- en subsidieafspraken 2016 in FORZA te uploaden en te versturen. Hierna pas kunnen de inkoop- en/of subsidie-afspraken 2016 in onze financieel administratieve...

  Nieuwsbericht
  24-03-2016
 • Publicatie Controleprotocol 2015

  De onderstaande (concept) controleprotocollen 2015 zijn donderdag 24 maart 2016 op de website gepubliceerd: Controleprotocol Omzetverantwoording DBBC’s 2015; Controleprotocol Productieverantwoording Inkoop Forensische Zorg 2015 (OFZ/FZG/PPC); Controleprotocol TBS 2015 (gesubsidiëerde TBS en Inkoopplaatsen TBS); Vragenlijst AO/IB 2015 omzet DBBC’s; Regeling AO/IB 2015. Inzake bovenstaande...

  Nieuwsbericht
  24-03-2016
 • Eindverantwoordingen 2015

  ForZo/JJI werkt op dit moment hard aan de processtappen aangaande de eindverantwoordingen 2015 inclusief Controleverklaring (Budgetparameters, DBBC en TBS). Per 1 april 2016 (streefdatum) zal het volgende in FORZA beschikbaar worden gesteld: Verantwoordingsheet Budgetparameters (BP) 2015 (incl. Controleverklaring) Verantwoordingsheet TBS 2015 (incl. Controleverklaring) Verantwoordingsheet DBBC...

  Nieuwsbericht
  24-03-2016
 • Geactualiseerde informatiefolder “eigen bijdrage zorg met verblijf bij strafrechtelijke titel”

  De informatiefolder “eigen bijdrage zorg met verblijf bij strafrechtelijke titel” is geactualiseerd en gepubliceerd op de website. In de informatiefolder is aangegeven dat, net als bij een vrijwillige opname op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), een eigen bijdrage voor het verblijf in de instelling moet worden betaald. Hierbij geldt dat met...

  Nieuwsbericht
  28-01-2016
 • Niewe versie Indicatorgids Prestatie Indicatoren Forensische Psychiatrie verslagjaar 2015

  De Divisie Forzo/JJI publiceert jaarlijks de kernset Prestatie Indicatoren Forensische Psychiatrie. Er zijn wijzigingen in de gids met betrekking tot de Prestatie Indicatoren verslagjaar 2015 doorgevoerd. Per indicator is er een stap-voor-stap toegevoegd, dit zal het proces mbt het registreren in het data portaal vergemakkelijken. Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen in de PI aangebracht,...

  Nieuwsbericht
  04-01-2016
 • Belangrijke update inkoop (gedrags-)interventies

  Op 29 december 2015 heeft Divisie ForZo/JJI medegedeeld dat de planning voor de inkoop van gedragsinterventies vertraging heeft opgelopen. Er worden een aantal zaken uitgezocht. Om die reden is het op dit moment helaas niet mogelijk een nieuwe planning te bepalen en wordt de procedure tot nader order uitgesteld. U wordt per mail op de hoogte gebracht, zodra nieuwe informatie bekend is. U vindt...

  Nieuwsbericht
  20-11-2015
 • RINO Groep Forensisch Congres: What Works, maandag 7 december 2015

  Binnen de reguliere (j)ggz, jeugdzorg en RIBW’s wordt het steeds noodzakelijker om risico’s en beschermende factoren te taxeren. Risicomanagement krijgt ook een steeds belangrijkere rol als het gaat om herstel c.q. de veiligheid van de cliënt en zijn omgeving. Dit zijn dan ook de uitgangspunten van dit forensisch congres van de RINO Groep op maandag 7 december 2015 waarvoor nu ingeschreven kan...

  Nieuwsbericht
  29-10-2015
 • Financiële bijeenkomst DBBC's en Facturatie ZZP 20 augustus 2015

  Op 20 augustus 2015 vond de tweede financiële informatiebijeenkomst van DForZo plaats, wederom in de Jaarbeurs te Utrecht. De bijeenkomst bestond uit 2 delen: onduidelijkheden DBBC en facturatie ZZP / extramurale parameters. In dit eerste deel van de bijeenkomst werd nader ingegaan op de onduidelijkheden rondom het verrekenbedrag 2011 en 2012, het structurele voorschot en de efficiencykorting....

  Nieuwsbericht
  21-08-2015

Pagina's