Nieuws

 • Prestatie-Indicatoren Forensische Psychiatrie verslagjaar 2017 beschikbaar

  Prestatie-Indicatoren Forensische Psychiatrie verslagjaar 2017 beschikbaar De Divisie Forzo/JJI publiceert jaarlijks de kernset Prestatie Indicatoren Forensische Psychiatrie. Op 8 september jl. is door het Forensisch Netwerk de gids over verslagjaar 2017 geaccordeerd. De nieuwe gids is te vinden op de website www.forensischezorg.nl of via deze link.

  Nieuwsbericht
  19-09-2016
 • Nieuwe editie Handboek Forensische Zorg

  Op de site van forensische zorg staat een nieuwe uitgave van het Handboek Forensische Zorg (editie augustus 2016). Deze uitgave vervangt de vorige editie uit 2013. Met het verschijnen van de nieuwe website bleek dat deze completer is dan het Handboek en ook makkelijker up-to-date te houden is. Er is daarom besloten dat de nu gepubliceerde editie van het Handboek de laatste versie is. Vanaf de...

  Nieuwsbericht
  09-09-2016
 • Terugblik informatiebijeenkomst Zorginkoop 2017

  Terugblik informatiebijeenkomst Zorginkoop 2017   Op donderdag 8 september 2016 vond de informatiebijeenkomst “Zorginkoop 2017" in Utrecht plaats. Tijdens deze bijeenkomst presenteerde de Divisie ForZo/JJI het inkoopproces 2017. Er waren 110 personen aanwezig van 66 zorgaanbieders. Nieuw dit jaar is de prijsdifferentiatie op ambulante DBBC’s en de meerjarige prestatiecontracten. De presentatie...

  Nieuwsbericht
  09-09-2016
 • Aankondiging: Informatiebijeenkomst Zorginkoop 2017 op 8 september 2016

  Ook dit jaar organiseert de Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen (ForZo/JJI) een informatiebijeenkomst voor zorgaanbieders. Tijdens deze bijeenkomst wordt een toelichting gegeven op de inkoopprocedure 2017 en kunnen aanwezigen vragen stellen over de offerteaanvraag en bijbehorende documenten. De informatiebijeenkomst is op donderdag 8 september 2016 van 13:30 tot 16:30 uur...

  Nieuwsbericht
  09-08-2016
 • Website Forensische Zorg in nieuw jasje

  Vanaf maart is de website van Forensische Zorg geactualiseerd en voorzien van een nieuwe lay out. De aanpassingen zijn gedaan om u als professional beter te kunnen faciliteren. Zo is de zoekfunctie beter ingericht en staan veel gevraagde documenten prominenter op de homepage. Ook is er algemene informatie over Forensische Zorg beschikbaar onder de kop ‘introductie’. Verder is er informatie over...

  Nieuwsbericht
  09-06-2016
 • Website continuïteit van zorg online!

  De website van het programma continuïteit van zorg is online. Deze website biedt belangstellenden en deelnemers informatie om de ontwikkelingen binnen het programma op de voet te volgen. De documenten staan online, deelnemende organisaties zijn overzichtelijk weergegeven en er is voldoende inhoudelijke informatie te vinden. Door middel van korte blog berichten van ketenpartners en deelnemers...

  Nieuwsbericht
  09-06-2016
 • Invoering materiële controle door de divisie ForZo/JJI

  De divisie ForZo/JJI heeft de opdracht om, als aangewezen zorgverzekeraar voor de forensische zorg in een strafrechtelijk kader, overeenkomstig de wettelijke plicht voor alle zorgverzekeraars tot uitvoering van materiële controles over te gaan. De divisie ForZo/JJI voert met ingang van 2016 de eerste materiële controles uit op de door zorgaanbieders gedeclareerde kosten forensische zorg....

  Nieuwsbericht
  09-06-2016
 • Doorontwikkeling productstructuur D(B)BC GGZ/FZ

  De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) werkt met organisaties van aanbieders, verzekeraars en patiënten aan het doorontwikkelen van de D(B)BC-productstructuur van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en de forensische zorg (FZ). Het streven is om in 2019 met deze nieuwe productstructuur te werken. Uitgangspunten bij deze doorontwikkeling zijn dat de klinische herkenbaarheid toeneemt, de...

  Nieuwsbericht
  09-06-2016
 • Incidentele Budgetophoging (IBO)

  In 2015 ontvingen alle zorgaanbieders, in het kader van de overgangssituatie van herschikking naar Incidentele Budgetophoging (IBO), een uitnodiging om een voorstel voor een IBO in te dienen bij DForZo/JJI. In 2016 ontvangen alleen nog zorgaanbieders een uitnodiging die een aanvraag Bovenbudgettaire Plaatsing door de verwijzer (reclassering of DIZ) bij het Forensisch Plaatsings Loket (FPL)...

  Nieuwsbericht
  09-06-2016
 • Gewijzigd Beleidskader Plaatsing tbs-dwang

  Naast Veldzicht neemt sinds dit voorjaar ook FPC de Van Mesdag tbs-patiënten die tot ongewenst vreemdeling zijn of worden verklaard op. De capaciteit van 30 bedden bij Veldzicht is niet toereikend om deze groep tbs-gestelden behandeling te bieden die gericht is op terugkeer naar hun land van herkomst. Het betreft geen uitbreiding van de capaciteit bij de Van Mesdag, maar een differentiatie...

  Nieuwsbericht
  09-06-2016

Pagina's