Nieuws

 • Aanpassen software in verband met verschillende tarieven

  De divisie ForZo/JJI heeft, als tegemoetkoming op de vraag uit de markt om de tarieven voor de ambulante behandel trajecten te verruimen, prijsdifferentiatie in de ambulante behandeltarieven toegepast. Deze aanpassing is nadrukkelijk uit de markt consultatie naar voren gekomen. Daarom komt ForZo/JJI daar aan tegemoet in haar inkoopbeleid.   Als een zorgaanbieder verschillende tarieven voor...

  Nieuwsbericht
  23-09-2016
 • Tarieven ‘aan middelen gebonden stoornis’ OFZ

  Het is gebleken uit een vraag voor de Nota van Inlichtingen dat voor de productgroep ‘Aan middel gebonden stoornis’ de korting niet op de juiste manier staat omschreven in de Offerteaanvraag  2017 (zie 7.1.1, 1e en 2e punt). Er is in deze tekst geen rekening gehouden met het stapsgewijs toepassen van de korting, zoals wel bij de overige tarieven is toegepast. Daarentegen zijn de kortingen bij...

  Nieuwsbericht
  23-09-2016
 • Twee wijzigingen in offerteaanvraag 2017

  Aanstaande maandag, 26 september 2016, publiceert de divisie ForZo/JJI de Nota van Inlichtingen. Ondanks zorgvuldigheid is helaas een omissie ontstaan in de totstandkoming van de tarieven ‘Aan middelen gebonden stoornis’, in de Offerteaanvraag 2017 en de bijbehorende offertesheets waarvoor excuses. Gelet op de impact van deze wijziging wordt u nu via deze nieuwsflits geïnformeerd.

  Nieuwsbericht
  23-09-2016
 • Nieuwe callronde programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) september 2016

  Op 7 september zijn de onderstaande calls uitgezet: Call 2016-54: Krachtgericht werken aan veiligheid in de opvang Call 2016-55: Proactief handelen bij dreigende agressie in de opvang Call 2016-56: Samenwerking bij forensische cliënten in de opvangVoor deze calls is het ook mogelijk om als kennisinstituut, universiteit of expertisecentrum als hoofdindiener voor de aanvraag te fungeren. Wel...

  Nieuwsbericht
  20-09-2016
 • Prestatie-Indicatoren Forensische Psychiatrie verslagjaar 2017 beschikbaar

  Prestatie-Indicatoren Forensische Psychiatrie verslagjaar 2017 beschikbaar De Divisie Forzo/JJI publiceert jaarlijks de kernset Prestatie Indicatoren Forensische Psychiatrie. Op 8 september jl. is door het Forensisch Netwerk de gids over verslagjaar 2017 geaccordeerd. De nieuwe gids is te vinden op de website www.forensischezorg.nl of via deze link.

  Nieuwsbericht
  19-09-2016
 • Nieuwe editie Handboek Forensische Zorg

  Op de site van forensische zorg staat een nieuwe uitgave van het Handboek Forensische Zorg (editie augustus 2016). Deze uitgave vervangt de vorige editie uit 2013. Met het verschijnen van de nieuwe website bleek dat deze completer is dan het Handboek en ook makkelijker up-to-date te houden is. Er is daarom besloten dat de nu gepubliceerde editie van het Handboek de laatste versie is. Vanaf de...

  Nieuwsbericht
  09-09-2016
 • Terugblik informatiebijeenkomst Zorginkoop 2017

  Terugblik informatiebijeenkomst Zorginkoop 2017   Op donderdag 8 september 2016 vond de informatiebijeenkomst “Zorginkoop 2017" in Utrecht plaats. Tijdens deze bijeenkomst presenteerde de Divisie ForZo/JJI het inkoopproces 2017. Er waren 110 personen aanwezig van 66 zorgaanbieders. Nieuw dit jaar is de prijsdifferentiatie op ambulante DBBC’s en de meerjarige prestatiecontracten. De presentatie...

  Nieuwsbericht
  09-09-2016
 • Aankondiging: Informatiebijeenkomst Zorginkoop 2017 op 8 september 2016

  Ook dit jaar organiseert de Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen (ForZo/JJI) een informatiebijeenkomst voor zorgaanbieders. Tijdens deze bijeenkomst wordt een toelichting gegeven op de inkoopprocedure 2017 en kunnen aanwezigen vragen stellen over de offerteaanvraag en bijbehorende documenten. De informatiebijeenkomst is op donderdag 8 september 2016 van 13:30 tot 16:30 uur...

  Nieuwsbericht
  09-08-2016
 • Website Forensische Zorg in nieuw jasje

  Vanaf maart is de website van Forensische Zorg geactualiseerd en voorzien van een nieuwe lay out. De aanpassingen zijn gedaan om u als professional beter te kunnen faciliteren. Zo is de zoekfunctie beter ingericht en staan veel gevraagde documenten prominenter op de homepage. Ook is er algemene informatie over Forensische Zorg beschikbaar onder de kop ‘introductie’. Verder is er informatie over...

  Nieuwsbericht
  09-06-2016
 • Website continuïteit van zorg online!

  De website van het programma continuïteit van zorg is online. Deze website biedt belangstellenden en deelnemers informatie om de ontwikkelingen binnen het programma op de voet te volgen. De documenten staan online, deelnemende organisaties zijn overzichtelijk weergegeven en er is voldoende inhoudelijke informatie te vinden. Door middel van korte blog berichten van ketenpartners en deelnemers...

  Nieuwsbericht
  09-06-2016

Pagina's