Nieuws

 • Terugblik financiële bijeenkomst

  Op 9 november 2016 vond een financiële bijeenkomst plaats om informatie te verschaffen over de thema’s die naar voren zijn gekomen uit de online inventarisatie van de financiële informatiebehoefte.   Graag willen we de 60 deelnemers van 44 zorginstellingen bedanken voor hun komst en inbreng tijdens de bijeenkomst. De presentatie is beschikbaar gesteld op de website. Materiële controle Iwan Lo...

  Nieuwsbericht
  18-11-2016
 • Uitbreiding controles bij elektronische verwerking facturatie ZZP’s en extramurale parameters

  Met de nieuwsflits van 20 april 2016 informeerde de divisie ForZo/JJI zorgaanbieders over de start van de elektronische verwerking van de facturen van geleverde zorg in ZZP’s en extramurale parameters. Inmiddels worden voor bijna alle gecontracteerde ZZP/EP zorgaanbieders de facturen elektronisch afgehandeld.   In deze nieuwsflits is ook aangegeven dat de declaratiecontroles verder worden...

  Nieuwsbericht
  04-11-2016
 • Financiele bijeenkomst 9 november

  De divisie ForZo/JJI organiseert een financiële bijeenkomst voor de zorgaanbieders, met name voor de financials binnen deze organisaties. Deze vindt plaats op woensdag 9 november 2016 in Den Haag van 10:00 tot 14:00 uur (inclusief lunch). De volgende onderwerpen staan op het programma: Materiële controle Verrekenbedragen en Transitiebedragen Controleregels ZZP facturatie Procesoptimalisatie...

  Nieuwsbericht
  25-10-2016
 • Rectificatie Prestatie indicatoren FP 2016

  Hierbij rectificeert de divisie ForZo/JJI een artikel over het onderwerp ‘Publicatie accountantsprotocol genormeerde prestatie-indicatoren forensische psychiatrie 2016’ uit de nieuwsflits van 30 september 2016. Per abuis is een verkeerd jaartal opgenomen over het aan te leveren rapport van feitelijke bevindingen over de genormeerde prestatie-indicatoren forensische psychiatrie. Het aan te...

  Nieuwsbericht
  25-10-2016
 • Feedbackformulier Tussentijdse DBBC verantwoording (t/m juni)

  De divisie ForZo/JJI stuurde een feedbackformulier over de DBBC aanlevering tot en met juni 2016. Gelet op het aantal opgenomen issues in het derde tabblad (overige issues) heeft de divise ForZo/JJI de fouten in dit tabblad verder geanalyseerd. Hieruit blijkt dat niet alle onderliggende formules altijd juist zijn toegepast. De zorgaanbieders kunnen dit tabblad dan ook negeren. De onderliggende...

  Nieuwsbericht
  25-10-2016
 • Tussentijdse DBBC verantwoording (t/m september)

  De tussentijdse DBBC verantwoording 2016 (periode 1 januari tot en met 30 september) moet vóór 1 november 2016 zijn ingediend. Als deze niet tijdig is ingediend, is het sanctiebeleid van toepassing.   Het niet tijdig indienen bemoeilijkt het tijdig opleveren van de Factsheet 2017 aangezien deze tussentijdse DBBC verantwoording onder andere hiervoor de input vormt. De Factsheet 2017 is een...

  Nieuwsbericht
  25-10-2016
 • Tarieven GGZ 2014 en 2015

  De tariefsaanpassing (hersteltarief 2017) zoals deze door NZa is opgesteld voor de reguliere GGZ is niet van toepassing op de forensische zorg. De ggz-tarieven voor 2016 blijven ongewijzigd. Dat geldt ook voor alle tarieven voor de forensische zorg. Meer informatie staat op de site van de Nza.

  Nieuwsbericht
  25-10-2016
 • Uitvraag realisatie ZZP en EP 2016

  Op 30 september 2016 ging een nieuwsflits uit met het verzoek om de realisatie van de Zorg ZwaartePakketten (ZZP) en de Extramurale Parameters (EP) over het jaar 2016 binnen twee weken aan te leveren. Tot op heden heeft 60% van de betrefffende zorgaanbieders de benodigde gegevens aangeleverd.   Voor de zorgaanbieder die op 26 oktober 2016 nog geen uitnuttingscijfers ZZP/EP heeft aangeleverd en...

  Nieuwsbericht
  25-10-2016
 • Productievaststellingsbrief 2015 OFZ / TBS

  De meeste productievaststellingsbrieven 2015 voor de Overige Forensische Zorg staan afgewikkeld in ForZa (in dossier) of worden uiterlijk begin volgende week afgewikkeld.   Voor de tbs (alle FPC’s en de niet justitiele FPC’s) geldt dat het niet mogelijk is om de productievaststellingsbrief tbs tijdig (voor 1 november) op te kunnen leveren. Met deze zorgaanbieders stemt de divisie ForZo/JJI...

  Nieuwsbericht
  25-10-2016
 • Aanpassen software in verband met verschillende tarieven

  De divisie ForZo/JJI heeft, als tegemoetkoming op de vraag uit de markt om de tarieven voor de ambulante behandel trajecten te verruimen, prijsdifferentiatie in de ambulante behandeltarieven toegepast. Deze aanpassing is nadrukkelijk uit de markt consultatie naar voren gekomen. Daarom komt ForZo/JJI daar aan tegemoet in haar inkoopbeleid.   Als een zorgaanbieder verschillende tarieven voor...

  Nieuwsbericht
  23-09-2016

Pagina's