Nieuws

 • Ontheffing aanleveren controleverklaring Zorgaanbieders met een inkoopafspraak kleiner dan € 125.000

  Zorgaanbieders met een totale initiële inkoopafspraak 2016 kleiner dan € 125.000,00 (DBBC/ZZP/Extramurale parameters samen), worden voor het verantwoordingsjaar 2016 ontheven van de verplichting tot het aanleveren van een controleverklaring bij de financiële eindverantwoording(en). De verplichtingen tot het tijdig en juist aanleveren van (a) de eindverantwoordingen DBBC/ZZP/Extramurale...

  Nieuwsbericht
  27-01-2017
 • Opening data portaal prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie

  Op 1 februari wordt het data portaal opengesteld voor instellingen die zich met de prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie over verslagjaar 2016 moeten verantwoorden. Instellingen die zich moeten verantwoorden zijn hierover begin oktober 2015 geïnformeerd. Ten opzichte van vorig jaar is er een aantal wijzingen: 1. Gebruik van KNAPP voor vragen over de PI’s Vragen en onduidelijkheden van...

  Nieuwsbericht
  27-01-2017
 • Het Vademecum Verstrekkingenpakket

  Het Vademecum Verstrekkingenpakket medische zorg 2018 van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is gepubliceerd op de website. Bij een aantal forensische titels is de zorgverzekering van de justitiabele opgeschort. De afbakening van de zorgplicht DJI en de verzekeringsplicht van de justitiabele is voor de forensische zorg opgenomen in bijlage 1 op blz. 24 en 25 van het Vademecum. Wanneer de...

  Nieuwsbericht
  13-01-2017
 • Compensatie tarief overloop DBBC 2015-2016

  Door de brancheorganisatie GGZ-Nederland is in brieven van 20 oktober 2016 en 3 november 2016, namens de DBBC-zorgaanbieders, een verzoek ingediend bij de divisie ForZo/JJI ter compensatie van de tariefscorrecties in 2015 en 2016. Op 21 december 2016 is GGZ-Nederland geïnformeerd over het besluit van de divisiedirecteur ForZo/JJI ten aanzien van dit verzoek. In dit besluit is vastgelegd dat,...

  Nieuwsbericht
  13-01-2017
 • Eindverantwoording ZZP/EP (15-02, concept ZZP/EP eindverantwoording 2016)

  De ZZP/EP zorgaanbieders moeten per 15 februari 2017 een concept eindverantwoording indienen. Hiervoor wordt nog een sheet ontwikkeld. De sheet werkt nagenoeg hetzelfde als de DBBC sheet. De divisie ForZo/JJI vult een tweetal tabbladen (ZZP Facturatie en EP facturatie) in met daarin de goedgekeurde facturatiestanden tot en met 31 december 2016. Daarnaast bestaan er een tweetal lege tabbladen...

  Nieuwsbericht
  13-01-2017
 • Wijzigingen eindverantwoording DBBC (15-02, concept DBBC eindverantwoording 2016)

  De eindverantwoordingsheet DBBC 2016 is aangepast. Het contractjaar 2011 is eruit gehaald en 2016 is als contractjaar toegevoegd. Ook is ECT als overige productgroep in de tabbladen OHW, ANG en FACT toegevoegd. Dit zijn de enige veranderingen voor deze verantwoordingsheet en gelden zowel voor de tbs als voor de OFZ.

  Nieuwsbericht
  13-01-2017
 • Publicatie marktconsultatie Openbaar Ministerie

  Dit jaar is ook een marktconsultatie uitgezet onder medewerkers van het Openbaar Ministerie. De vragen zijn gericht op de wensen en ervaringen van het Openbaar Ministerie vooraan in de forensische zorgketen. Naast een online vragenlijst is ook een bijeenkomst georganiseerd met een aantal deelnemers. Uit beide onderdelen komt onder andere naar voren dat: De bekendheid met ForZo/JJI en informatie...

  Nieuwsbericht
  09-12-2016
 • Concept Eindverantwoording (DBBC en ZZP/EP) 2016 (1502 aanlevering)

  ForZo/JJI is op dit moment bezig met het ontwikkelen van een aantal nieuwe dan wel aangepaste formats voor de concept Eindverantwoording 2016, de zogeheten 1502 aanlevering. Gelet op het feit dat over het jaar 2016 de afspraken niet meer in budgetparameters zijn vastgelegd hoeft dit logischerwijs ook niet meer verantwoord te worden. Over de exacte wijzigingen zult u in de komende periode worden...

  Nieuwsbericht
  09-12-2016
 • Uiterste datum indiening facturen via FCS

  Wegens de jaarafsluiting 2016 zullen de door zorgaanbieders ingediende DBBC en ZZP facturen tot uiterlijk 22 december worden gefiatteerd in FCS. Facturen die na deze datum worden ingediend zullen pas vanaf 2 januari 2017 worden gefiatteerd.

  Nieuwsbericht
  09-12-2016
 • Uitbreiding controles bij elektronische verwerking facturatie ZZP’s en extramurale parameters

  Met de nieuwsflits van 4 november 2016 en tijdens de financiële bijeenkomst van 9 november 2016 hebben wij u geïnformeerd over uitbreiding van de controles op de ZZP/EP facturatie. Het betreft de controles op gedeclareerde zorgprestaties versus de geïndiceerde ambulante zorgvraag. Deze controles zijn vanaf 12 december 2016 actief voor nieuwe ZZP/EP zorgtrajecten. Dit betekent dat deze niet van...

  Nieuwsbericht
  09-12-2016

Pagina's