Nieuws

 • Nieuwsflits ivm verstoring berichtenverkeer VECOZO – Justitie(domein)

  In navolging van onze melding van donderdag 15 juni kunnen wij u melden dat de verstoring is verholpen en dat de factuurontvangst en factuurafhandeling weer normaal verlopen. De facturen die eerder niet binnen kwamen zijn alsnog ontvangen en verwerkt.

  Nieuwsbericht
  22-06-2017
 • Nieuwsflits ivm verstoring berichtenverkeer VECOZO – Justitie(domein)

  Sinds maandag 12 juni 2017 worden op het justitiedomein geen facturen meer van VECOZO ontvangen.  Dit wordt veroorzaakt door technische wijzigingen bij VECOZO waarover vooraf niet gecommuniceerd is. Momenteel werken alle betrokkenen hard aan het verhelpen van deze verstoring.  U als zorgaanbieder hoeft niets te ondernemen. De verwachting is dat zodra de verstoring verholpen is de reeds...

  Nieuwsbericht
  15-06-2017
 • Terugblik marktconsultatie ambulante bijeenkomst

  Op 1 juni 2017 vond de derde bijeenkomst van de marktconsultatie DJI 2017 plaats met ambulante zorgaanbieders. Na een korte inleiding over de huidige stand van zaken gingen de deelnemers uiteen in twee groepen. In de eerste ronde zijn de thema’s 1 en 2 besproken, waarbij ook de antwoorden op de online vragenlijst zijn meegenomen. In de tweede ronde mochten zorgaanbieders kiezen voor thema 3 of...

  Nieuwsbericht
  09-06-2017
 • Inleveren verantwoordingsdocumenten 2016 uiterlijk 8 juni 2017

  Vanwege diverse technische issues bij het indienen van de verantwoordingsdocumenten 2016, heeft de divisie ForZo/JJI besloten de deadline voor het indienen van de verantwoordingsdocumenten 2016 te verschuiven. Deze moeten nu uiterlijk 8 juni 2017 via ForZa zijn aangeleverd. Als na deze deadline de verantwoordingsdocumenten 2016 nog niet zijn ingediend, wordt het sanctiebeleid toegepast.

  Nieuwsbericht
  01-06-2017
 • Marktconsultatie klinische bijeenkomst

  Op 18 mei 2017 vond de tweede bijeenkomst van de marktconsultatie DJI 2017 plaats met klinische zorgaanbieders. Na een korte inleiding over de huidige stand van zaken gingen de deelnemers uiteen in twee groepen. In twee rondes zijn de volgende vier thema’s besproken, waarbij ook de antwoorden op de online vragenlijst zijn meegenomen. Afschalen van zorg Bevoorschotting DBBC’s Consequenties markt...

  Nieuwsbericht
  29-05-2017
 • Incidentele Budget Ophoging (IBO) procedure

  Net als vorig jaar gebruikt de divisie ForZo/JJI de procedure voor Incidentele BudgetOphoging (IBO). Uit de evaluatie van de IBO procedure van 2016 is naar voren gekomen dat deze procedureefficiënter ingericht kan worden. Daarom wordt het interne proces versneld. Verder zijn er geen grote veranderingen in de procedure voor de zorgaanbieder ten opzicht van 2016. Hieronder staan de belangrijkste...

  Nieuwsbericht
  29-05-2017
 • Controlejaarplan materiële controle forensische zorg 2017

  De divisie ForZo/JJI heeft de opdracht kwalitatief goede en doelmatige zorg in te kopen en vervolgens ook te controleren of de door zorgaanbieders geleverde prestaties en gedeclareerde zorg rechtmatig en doelmatig heeft plaatsgevonden. Voor de controle op de door zorgaanbieders gedeclareerde en geleverde forensische zorg, heeft de divisie ForZo/JJI een controlejaarplan materiële controle...

  Nieuwsbericht
  19-05-2017
 • Definitieve afrekening DBBC- en NHC transitieomzet

  In juni 2017 start de definitieve afrekening van de DBBC- en NHC transitieomzet 2013. Deze worden separaat afgerekend. Bij de DBBC’s bestaat de afrekening uit het definitieve verrekenbedrag DBBC 2013 en bij de NHC’s uit het definitieve verrekenbedrag NHC 2013. Ook worden voor de aanbestedingen JVZ en FZG de definitieve verrekenbedragen 2013 separaat vastgesteld. Allereerst maakt de divisie...

  Nieuwsbericht
  19-05-2017
 • Selectie zorgaanbieders voor zorgexperiment VPT afgerond

  De divisie ForZo/JJI bereidt in het kader van de innovatiebeleidsregel voor nieuwe zorgprestaties zes zorgexperimenten in drie verzorgingsgebieden (Noord Nederland, Midden Nederland en Zuid Nederland) voor. Het doel is uit te zoeken of de in-door-uitstroom vanuit behandelklinieken en RIBW-instellingen naar zelfstandig wonen verbeterd kan worden door de prestatie Volledig Pakket Thuis (VPT), een...

  Nieuwsbericht
  19-05-2017
 • DBBC en ZZP retourcodes d.d. 15 mei 2017

  Bijgevoegd vindt u het overzicht met DBBC en ZZP retourcodes (d.d. 15 mei 2017). DBBC en ZZP retourcodes

  Nieuwsbericht
  16-05-2017

Pagina's