Nieuws

 • DBBC en ZZP retourcodes d.d. 15 mei 2017

  Bijgevoegd vindt u het overzicht met DBBC en ZZP retourcodes (d.d. 15 mei 2017). DBBC en ZZP retourcodes

  Nieuwsbericht
  16-05-2017
 • Koplopers in de forensische zorg (NZa)

  De afgelopen twee jaar is samen met zorgprofessionals een nieuw inhoudelijk bekostigingsmodel ontwikkeld, waarin meer rekening gehouden wordt met de omstandigheden van de individuele patiënt. De NZa zoekt nu een aantal koplopers in de forensische zorg voor (het testen van) het bekostigingsmodel (zorgclustermodel). Zie hiervoor de website van de NZa of van de forensische zorg voor meer informatie.

  Nieuwsbericht
  08-05-2017
 • Foutcodes FCS

  Begin week 19 worden de meest voorkomende foutcodes met een aanvullende toelichting geplaatst op de website van forensische zorg. Dit geldt zowel voor de foutcodes met betrekking tot de DBBC facturatie als voor de ZZP/EP facturatie. Door middel van deze toelichting op de foutcodes kan de zorgaanbieder eventueel zelf de fouten in de facturatie herstellen. Niet alle foutcodes zijn nog in het...

  Nieuwsbericht
  08-05-2017
 • Eindverantwoordingen 2016 (01-06)

  De deadline voor de eindverantwoordingen nadert. Een aantal DBBC zorgaanbieders heeft nog geen terugkoppeling op het feedbackformulier gegeven of de 0104 stand doorgestuurd. Het verzoek van de divisie ForZo/JJI is om de deadline van 1 juni 2017 niet te overschrijden en dit zo spoedig mogelijk aan te leveren via ForZa. Zonder 0104 stand kan geen aanlevering met controleverklaring plaatsvinden.

  Nieuwsbericht
  08-05-2017
 • Herinnering compensatietarief overloop DBBC 2015

  DBBC zorgaanbieders hebben de mogelijkheid om compensatie te krijgen voor het verschil tussen de tariefsafslagen 2015 en 2016 voor het deel van de DBBC dat in 2016 is gerealiseerd. De compensatie wordt gebaseerd op de stand van de goedgekeurde facturen per 1 juli 2017 van de DBBC’s die zijn geopend in 2015 en waarvan een deel doorliep in 2016. DBBC’s die zijn geopend in 2015 maar nog niet zijn...

  Nieuwsbericht
  08-05-2017
 • Koplopers in de Forensische Zorg gezocht (vanuit NZA)

  Koplopers in de forensische zorg gezocht Het bekostigingsmodel voor de ggz en forensische zorg is toe aan verbetering! De afgelopen twee jaar is daarom samen met zorgprofessionals een nieuw inhoudelijk model ontwikkeld, waarin meer rekening gehouden wordt met de omstandigheden van de individuele patiënt. Dit zogenaamde zorgclustermodel is afgeleid van het model zoals dat in Engeland is...

  Nieuwsbericht
  04-05-2017
 • Nieuwsflits Marktconsultatie eerste bijeenkomst

  Op 13 april 2017 vond de eerste bijeenkomst van de marktconsultatie DJI 2017 plaats. Na een presentatie over de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 gingen de deelnemers uiteen in twee groepen. De belangrijkste gevolgen van de wijziging zijn de punten Gelijke behandeling (alle afspraken zijn gelijk voor nieuwe en bestaande aanbieders) en Transparantie (openbaar aanbesteed onder de totale markt). In...

  Nieuwsbericht
  21-04-2017
 • Aankondiging wijziging aanbesteding 2018

  Afgelopen jaar is een wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in werking getreden. Het verlichte regime dat van toepassing was op de inkoop forensische zorg is komen te vervallen. Dit heeft gevolgen voor alle zorgaanbieders. Het betekent een andere aanpak van de inkoopprocedure dan u uit voorgaande jaren gewend bent. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk om in te kopen op basis van individuele...

  Nieuwsbericht
  07-04-2017
 • Aankondiging marktconsultatie 2017

  Ook in 2017 vindt een marktconsultatie plaats om het forensisch werkveld te betrekken bij de laatste ontwikkelingen betreffende de inkoop van forensische zorg voor 2018. Hiertoe zullen een aantal bijeenkomsten en een online marktconsultatie worden georganiseerd in samenwerking met GGZ Nederland, Federatie Opvang en VGN. Deze brancheorganisaties zullen zorgdragen voor de selectie van een...

  Nieuwsbericht
  24-03-2017
 • Declaraties ZZP/EP over 2016

  In het declaratieprotocol Forensische Zorg zijn de afspraken en controles beschreven die aan de declaratie van geleverde ZZP en EP zorg zijn verbonden. Hierin staat onder meer dat de declaraties per maand ingediend moeten worden en uiterlijk binnen 18 dagen van de volgende maand.   Daarnaast is in dit declaratieprotocol het volgende opgenomen in artikel 2.6.3. Termijn voor jaarafsluiting:...

  Nieuwsbericht
  17-03-2017

Pagina's