Nieuws

 • Eindrapportage Prestatie-Indicatoren Forensische Psychiatrie

  De eindrapportage met daarin de resultaten van de Prestatie-Indicatoren Forensische Psychiatrie verslagjaar 2016 is hier gepubliceerd.

  Nieuwsbericht
  12-01-2018
 • Facturatie ZZP en EP

  Alle ZZP en EP declaraties (inclusief correcties) die betrekking hebben op het contractjaar 2017 moeten uiterlijk vóór 1 april 2018 door de divisie ForZo/JJI te zijn ontvangen en goedgekeurd. De (correctie)facturen voor contractjaar 2017 die na deze datum nog binnen komen worden niet meer in behandeling genomen.

  Nieuwsbericht
  12-01-2018
 • Opleveren Eindverantwoording (15/02)

  In de vorige nieuwsflits is aangegeven dat op 15 januari 2018 de eindverantwoordingen 2017 (15/02, zonder accountantsverklaring) beschikbaar zouden komen. De divisie ForZo/JJI is op dit moment echter nog bezig om dit (geoptimaliseerde) proces goed in te regelen in ForZa. Dit kan eventueel nog tot vertraging leiden van één tot twee dagen (maximaal). De eindverantwoordingen (15/02, zonder AV)...

  Nieuwsbericht
  12-01-2018
 • Afronding van de aanbesteding

  Op 8 januari jl. is de aanbesteding forensische zorg definitief afgerond. Zorgaanbieders met een positief resultaat is gevraagd om z.s.m. de akkoordverklaring te tekenen. De divisie ForZo/JJI kijkt terug op een boeiend jaar waarin de gewijzigde aanstedingswet centraal stond. Met behulp van het veld is een aanbestedingsprocedure ontwikkeld. Deze wordt binnenkort gëevalueerd. De inschrijvers...

  Nieuwsbericht
  12-01-2018
 • Nieuws uit de media

  Bijgevoegd een tweetal linkjes naar recente informatie m.b.t. de TBS. * Omroep Brabant * NOS.nl

  Nieuwsbericht
  03-01-2018
 • Procedure ondertekening raamovereenkomsten

  De divisie ForZo/JJI wil de inschrijvers bedanken voor hun inzet om de afgelopen dagen een getekende “Verklaring afzien van bezwaar” af te geven. Helaas is het niet gelukt om van alle inschrijvers voor een perceel een verklaring te ontvangen waarin zij af zien van hun mogelijkheid om tegen de beslissing van de divisie ForZo/JJI op te komen in het kader van het resultaat van de toetsing. Dit...

  Nieuwsbericht
  22-12-2017
 • Kennisgeving resultaat toetsing verstuurd

  Zojuist zijn alle inschrijvers middels een brief via FORZA op de hoogte gesteld van het resultaat van de toetsing. Dit betekent dat vanaf morgen (19 december) de stand still termijn van 20 kalenderdagen aanvangt, waarbinnen alle inschrijvers gelegenheid hebben om tegen het resultaat van de toetsing op te komen. Op de website is tevens per perceel een overzicht met alle zorgaanbieders...

  Nieuwsbericht
  19-12-2017
 • Opleveren Eindverantwoording (15/02)

  Op 15 januari 2018 komen in ForZa de eindverantwoordingen 2017 (15/02, zonder accountantsverklaring) beschikbaar. ForZo/JJI is op dit moment bezig om dit proces nog verder te optimaliseren. Hierover wordt u in een later stadium nader geïnformeerd. De eindverantwoordingen (15/02, zonder AV) dienen vóór 15 februari 2018 via ForZa te zijn ontvangen. Voor ForZo/JJI is het uiterst belangrijk dat...

  Nieuwsbericht
  04-12-2017
 • Jaarafsluiting

  Op vrijdag 22 december 2017 wordt FCS gesloten ter voorbereiding van de jaarafsluiting. Dit houdt in dat na deze datum geen facturen meer in behandeling worden genomen. In de eerste week van januari 2018 kunt u vervolgens weer factureren. Houd hier alvast rekening mee.

  Nieuwsbericht
  04-12-2017
 • Publicatie Accountantsprotocollen Forensische Zorg 2017 en vragenlijsten AO/IC 2017

  De onderstaande Accountantsprotocollen Forensische Zorg 2017 en de vragenlijsten 2017 zijn gepubliceerd op de website www.forensischezorg.nl: a. Accountantsprotocol Omzetverantwoording DBBC’s en NHC DBBC’s 2017; b. Accountantsprotocol Omzetverantwoording ZZP’s, Extramurale parameters en Volledig Pakket Thuis 2017; c. Accountantsprotocol TBS 2017 (t.b.v. de controle op de gesegmenteerde...

  Nieuwsbericht
  04-12-2017

Pagina's