Nieuws

 • Gids Prestatie-Indicatoren Forensische Psychiatrie 2018 beschikbaar

  De divisie Forzo/JJI publiceert jaarlijks de Kernset Prestatie-Indicatoren Forensische Psychiatrie. De gids verslagjaar 2018 is op 13 september jl. door het Forensisch Netwerk geaccordeerd en is vanaf nu beschikbaar. De nieuwe gids is te vinden via deze link.

  Nieuwsbericht
  15-09-2017
 • Erratum gids Prestatie-Indicatoren Forensische Psychiatrie 2017

  Er is een erratum gepubliceerd met betrekking tot de gids Prestatie-Indicatoren Forensische Psychiatrie verslagjaar 2017. Het erratum is gepubliceerd aangezien er een aantal typefouten geconstateerd is in de gids 2017. Dit erratum is puur bedoeld om verschrijvingen uit de gids 2017 te corrigeren. Er zijn hierin geen inhoudelijke verbeteringen opgenomen, deze zijn doorgevoerd in de gids...

  Nieuwsbericht
  15-09-2017
 • Terugblik informatiebijeenkomst Zorginkoop 2018

  Gisteren , 7 september 2017, vond de informatiebijeenkomst “Zorginkoop 2018" in Utrecht plaats. Tijdens deze bijeenkomst presenteerde de Divisie ForZo/JJI het nieuwe aanbestedingsproces voor 2018. Er waren ongeveer 150 personen aanwezig van 95 zorgaanbieders. De presentatie is te vinden via deze link. Tijdens de presentatie was er de mogelijkheid voor zorgaanbieders om vragen te stellen via een...

  Nieuwsbericht
  08-09-2017
 • Handboek Forensische Zorg

  Op deze website is een nieuwe versie van het Handboek Forensische Zorg geplaatst. In de versie van september 2016 stond in de inleiding vermeld dat het Handboek vanaf de Aanbesteding 2018 als los document zou komen te vervallen en de info vanaf dat moment beschikbaar zou zijn op de website. Voortschrijdend inzicht heeft gemaakt dat wij besloten hebben het Handboek als los document te handhaven....

  Nieuwsbericht
  08-09-2017
 • Handboek Forensische Zorg, editie 4, september 2017

  Op de website is een nieuwe versie van het Handboek Forensische Zorg geplaatst. In de versie van september 2016 stond in de inleiding vermeld dat het Handboek vanaf de Aanbesteding 2018 als los document zou komen te vervallen en de info vanaf dat moment beschikbaar zou zijn op de website. Voortschrijdend inzicht heeft gemaakt dat wij besloten hebben het Handboek als los document te handhaven....

  Nieuwsbericht
  05-09-2017
 • Terugkoppeling Lunteren III

  Op woensdag 21 juni vond in Lunteren de derde werkconferentie in het kader van het Manifest van Lunteren plaats. Ruim 100 deelnemers waren hierbij aanwezig. Focus van de dag lag op het optimaliseren van de toegang naar de tbs. Op deze derde conferentie, met als centraal thema, de “voordeur” van de tbs, is teruggekeken op de resultaten van Lunteren I en II door de divisiedirecteur ForZo/JJI en...

  Nieuwsbericht
  01-09-2017
 • Publicatie aanbestedingsdocumenten

  Op 22 augustus zijn de aanbestedingsdocumenten gepubliceerd op Tenderned onder referentienummer 150780 en op de website onder Inkoopdocumenten 2018 . Zorgaanbieders kunnen zich vanaf deze dag, 17.00 uur, via FORZA aanmelden voor deze aanbestedingsprocedure. Een nadere toelichting op deze aanbesteding wordt gegeven tijdens  een informatiebijeenkomst op 7 september 2017. De deadline voor het...

  Nieuwsbericht
  22-08-2017
 • Doe mee aan de pilot nieuwe DBBC structuur (incl vergoeding)!

  De NZa werkt samen met het forensische zorgveld, waaronder ook de divisie ForZo/JJI, aan de doorontwikkeling van de huidige DBBC productstructuur. Het streven is om in 2020 een model te introduceren dat gebaseerd is op het Engelse model met zorgclusters. De NZa is op zoek naar meer zorgaanbieders die het nieuwe model willen testen in een pilot. Naast het feit dat dit een mooie kans is om nu al...

  Nieuwsbericht
  22-08-2017
 • Kaderregeling AO/IC Forensische Zorg

  De geactualiseerde kaderregeling AO/IC Forensische Zorg (DBBC en ZZP/EP) staat op de website en is via deze link te bereiken. De kaderregeling is vanaf 2017 van kracht. Hiermee vervallen de eerdere kaderregelingen.

  Nieuwsbericht
  11-08-2017
 • Incidentele Budget Ophoging (IBO) procedure

  In de nieuwsflits van 29 mei 2017 stond dat zorgaanbieders die al cliënten opgenomen hadden, op verzoek van de divisie ForZo/JJI, tot uiterlijk 1 juli 2017 een IBO verzoek konden indienen buiten de verwijzer om bij de zorginkoper. Deze termijn is nu verstreken en de reguliere IBO procedure is nu van toepassing. In samenspraak met de verwijzende instanties is er nog een aantal kleine wijzigingen...

  Nieuwsbericht
  11-08-2017

Pagina's