ZZP’s en EP’s blijven ongewijzigd met de invoering van het Zorgprestatiemodel

Nieuwsbericht
15 april 2021

Per 1 januari 2022 gaat de nieuwe bekostiging volgens het Zorgprestatiemodel in voor zowel de GGZ als de Forensische Zorg (FZ). Binnenkort wordt onder andere het beleid rondom het Zorgprestatiemodel gepubliceerd, extra communicatie hierover volgt later. Om eventuele onduidelijkheid weg te nemen over wat er uiteindelijk voor de FZ verandert, melden wij voor de volledigheid dat dit alleen geldt voor alle DBBC’s. De ZZP’s en Extramurale Parameters (EP’s) vallen niet binnen het Zorgprestatiemodel, en hierin zal dus ook per 1 januari 2022 niets veranderen met betrekking tot de bekostiging.