ZPM-verantwoording Q2 over de periode januari t/m juni (nvt op ZZP/EP/VPT)

Nieuwsbericht
8 juni 2022

De kwaliteit en tijdigheid van de aangeleverde ZPM-verantwoordingen over de periode Q1 waren niet van voldoende kwaliteit om voor de divisie Forzo/JJI een juist beeld te kunnen vormen over de uitputting van het macrokader. Om die reden wordt voor de Q2 aanleveringen de periode januari t/m juni opgevraagd bij de zorgaanbieders. Tevens besteedt de divisie Forzo/JJI meer aandacht aan de kwaliteit en tijdigheid van de aanleveringen. 
De wijze van uitvraag is wederom gebaseerd op de Uniforme Productie Monitor (UPM) van Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse GGZ. De UPM is voor de Q2 aanlevering op enkele punten aangepast.

Ieder perceel moet afzonderlijk worden ingevuld en worden geüpload in Fizza. Het gebruik van ambulante codes op een klinisch contract en vice versa is niet toegestaan. De aangepaste UPM en de periode waarin de UPM kan worden geüpload in Fizza wordt binnenkort met zorgaanbieders gecommuniceerd. 

Mochten er naar aanleiding van bovenstaande vragen zijn, dan kunnen zorgaanbieders contact opnemen met hun financieel contactpersoon bij de divisie ForZo/JJI.