Wouter Boogaard divisiedirecteur Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen

Nieuwsbericht
4 september 2020

Wouter Boogaard wordt per 1 oktober 2020 divisiedirecteur Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen. Hij volgt Goof van Gemert op die eind september stopt als divisiedirecteur.
 
Wouter keert na 1,5 jaar weer terug bij DJI. Hij maakte eerder de overstap naar het ministerie van justitie en veiligheid als directeur Politieorganisatie & Middelen bij het Directoraat Politie en Veiligheidsregio’s. Voor zijn overstap werkte hij bij DJI als directeur Financiën & Bedrijfsvoering / Audit & Concerncontrol en plaatsvervangend divisiedirecteur Gevangeniswezen/ Vreemdelingenbewaring.