Wijzigingen penitentiair programma vanaf 1 juli 2021

Nieuwsbericht
29 juni 2021

Op 1 juli a.s. treedt de Wet Straffen en Beschermen partieel inwerking. Dit heeft consequenties voor zorgtrajecten in het kader van het penitentiair programma. Onderstaand wordt u hierover geïnformeerd. 

Wat verandert er in het penitentiair programma op 1 juli?

  • Op 1 juli a.s. treedt de Wet Straffen en Beschermen partieel inwerking. Wat meteen geldt, zonder overgangsrecht, is dat in het kader van het penitentiair programma (verder PP) alleen nog ambulante zorg en begeleiding mogelijk is. En dus geen opname meer in een intramurale voorziening, zoals beschermd wonen of een kliniek.
  • Gedetineerden die richting het einde van de detentie beschermd wonen of klinische zorg nodig hebben, kunnen hier natuurlijk nog wel steeds naar toegeleid worden, logischerwijs mits geïndiceerd. Maar dan via een uitplaatsing op artikel 43.4 Pbw (nu nog 43.3 Pbw).
  • De overweging voor deze wijziging is dat vanuit de maatregelen Michael P het niet logisch is om de toegang tot intramurale zorg (kliniek / beschermd wonen) voor artikel 43.4 Pbw en 15.4 Pbw (nu nog 15.5 Pbw) van een aantal waarborgen te voorzien (als sprake is van een ernstig geweld of zeden delict), terwijl tegelijkertijd gedetineerden via een andere titel (PP) uitstromen naar dezelfde zorg zonder deze waarborgen.

 

  • De afgelopen maanden zijn nog wel PP’s met intramurale/verblijfszorg in gang gezet (door PI’s, Reclassering en zorgaanbieders) omdat niet voldoende bekendheid is gegeven aan de wijziging hierin per 1 juli a.s. Deze PP’s zullen na 1 juli geen doorgang kunnen vinden. Daar wordt als volgt mee omgegaan:
    • Een uitplaatsing op basis van artikel 43.4 Pbw wordt in gang gezet als alternatief voor de uitplaatsing op artikel PP met intramurale/verblijfszorg. Of dit in alle gevallen haalbaar is zal mede worden bepaald door het strafrestant van de gedetineerde en of het nodig is een risicotaxatie en delictanalyse uit te voeren.
    • Zeker voor plaatsingen die op korte termijn voorzien zijn, kan een zorgaanbieder contact opnemen met de PI om de haalbaarheid en eventuele timing van de plaatsing op basis van artikel 43.4 Pbw te bespreken.

Wat verandert er in het PP op 1 december?

  • Op 1 december 2021 treedt in werking dat PP’s, als de detentie is gestart na 1 december 2021, alleen behouden blijven voor straffen tot 1 jaar. Dit betekent dat op termijn alleen nog sprake is van PP’s met een maximum duur van twee maanden.
  • Er is sprake van een overgangssituatie. Namelijk, gedetineerden van wie de detentie gestart is voor 1 december 2021 en van wie het strafrestant op 1 december 2021 minder is dan 3 jaar, komen nog volgens de oude regels en termijnen in aanmerking voor PP.