Wijziging verlofregeling tbs

Nieuwsbericht
6 juli 2018

Per 7 juli 2018 is de verlofregeling tbs gewijzigd. Deze aanpassing is een gevolg van gewijzigd beleid over de levenslange gevangenisstraf. Het in 2017 ingestelde Adviescollege Levenslanggestraften adviseert de minister bij 25 jaar detentie of een levenslanggestrafte kan worden toegelaten tot re-integratieactiviteiten, waaronder mogelijk verlof en adviseert welke activiteiten nodig zijn. Een behandeling gericht op recidivebeperking in een forensische instelling kan daar een onderdeel van zijn. Het Adviescollege hanteert de criteria delictgevaarlijkheid, recidivegevaar, gedrag en persoonlijke ontwikkeling in detentie en de belangen van slachtoffers en nabestaanden. Het kan daarom voorkomen dat, in het individuele geval, een levenslanggestrafte zal worden geplaatst en behandeld in een FPC en de verlofregeling tbs op hem van toepassing is. In deze regeling was verlof voor levenslanggestraften uitgesloten. Dit is nu zo gewijzigd dat een uitzondering geldt voor de levenslanggestrafte aan wie op basis van een advies van het Adviescollege levenslanggestraften re-integratieactiviteiten worden aangeboden. Ook aan hen kan, bij verblijf in een FPC, verlof worden toegekend. Daarbij zal het AVT adviseren over het verlof en het Adviescollege Levenslanggestraften over de re-integratie als geheel, waaronder verlof.

Meer informatie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-37345.html