Wijziging proces aanlevering Q2 ook van toepassing voor Q3 (alleen DBBC)

Nieuwsbericht
17 september 2019

De mogelijkheid die DBBC zorgaanbieders hebben gekregen om de tussentijdse verantwoording Q2 eerder aan te leveren, geldt ook voor de tussentijdse aanlevering Q3 . Iedere DBBC zorgaanbieder krijgt de mogelijkheid om zijn tussentijdse DBBC verantwoording voor 17 oktober aan te leveren. Dit is eerder dan in de tijdsplanning van de handleiding Bekostiging en Verantwoording is opgenomen. De divisie ForZo/JJI is de DBBC zorgaanbieders die in het vorig kwartaal eerder hebben aangeleverd dankbaar en hoopt opnieuw op hun medewerking. Daarnaast het verzoek aan de DBBC zorgaanbieders die vorig kwartaal niet eerder hebben aangeleverd om dat dit kwartaal wel te doen.

Zorgaanbieders die eerder willen aanleveren, krijgen (indien van toepassing) zo snel mogelijk na 17 oktober een signaalrapportage met fout- en signaalcodes. In samenspraak met de betreffende financieel accountbeheerder en op basis van de fout- en signaalcodes, wordt zorgaanbieders verzocht de foutcodes te herstellen door een nieuwe aanlevering te doen in FORZA vóór 1 november 2019. Het aanleveren van een aangepaste versie van de Q3 verantwoording draagt bij aan de kwaliteit van verantwoording en de prognoses.

Indien zorgaanbieders niet een extra tussentijdse DBBC verantwoording willen indienen dan dient de Q2 verantwoording vóór 1 november 2019 via FORZA ingediend te zijn.