Wijziging proces aanlevering Q2 (alleen DBBC)

Nieuwsbericht
24 juni 2019

Vanaf aankomend kwartaal (tussentijdse DBBC verantwoording Q2) krijgt iedere DBBC zorgaanbieder  de mogelijkheid om zijn tussentijdse DBBC verantwoording voor de 17e van de indieningsmaaand in te dienen. Voor de komende aanlevering (Q2) betekent dit voor 17 juli. Dit is eerder dan in de tijdsplanning van de handleiding Bekostiging en Verantwoording is opgenomen. De DBBC zorgaanbieders zijn dan ook niet verplicht hieraan mee te werken.

Zorgaanbieders die eerder willen aanleveren, krijgen (indien van toepassing) zo snel mogelijk na 17 juli een signaalrapportage met fout- en signaalcodes. In samenspraak met de betreffende financieel accountbeheerder en op basis van de fout- en signaalcodes, wordt u verzocht de foutcodes te herstellen middels een nieuwe aanlevering te doen in FORZA vóór 1 augustus 2019. Het aanleveren van een aangepaste versie van de Q2 verantwoording draagt bij aan de kwaliteit van verantwoording en de prognoses.

Indien zorgaanbieders niet een extra tussentijdse DBBC verantwoording willen indienen dan dient de Q2 verantwoording vóór 1 augustus 2019 via FORZA ingediend zijn.