Wet verplichte ggz: verlof, ontslag en overplaatsing

Nieuwsbericht
19 december 2019

Onder de huidige Wet Bopz (artikelen 51 en 52) geldt dat verlof, ontslag en overplaatsing voor deze patiënten gebeurt in 'overeenstemming met de minister'. De Divisie Individuele Zaken (DIZ) van DJI, dan wel de vestigingsdirecteur van de PI, behandelt deze verzoeken. Met de inwerkingtreding van de wet verplichte ggz (Wvggz) wordt dit een beslissing van de minister. Dit geldt voor alle forensische patiënten met een strafrechtelijke titel die strekt tot vrijheidsbeneming (dus niet voor de voorwaardelijke titels) en de PIJ'ers die worden geplaatst in een Wvggz-accommodatie. De Wvggz heeft geen gevolgen voor de huidige procedures rondom verlof, ontslag en overplaatsing. Verzoeken hieromtrent worden net als voorheen in behandeling genomen door de vestigingsdirecteur of door DIZ, die hier namens de minister over beslist. De Wvggz leidt ook niet tot wijzigingen in de externe rechtsposities. De vigerende justitiewetgeving (Bvt, Bjj, Pbw en Wfz) blijft van toepassing op deze forensische patiënten.

Zie voor meer informatie over de Wvggz: www.dwangindezorg.nl/wvggz