Website gegevensuitvraag.nl offline per 1 januari 2021

Nieuwsbericht
18 december 2020

Vanaf 2021 moeten de data van de prestatie-indicatoren forensische psychiatrie via CTM aangeleverd worden. Dat is een nieuwe werkwijze. De laatste 8 jaren is er gewerkt met het dataportaal via de website gegevensuitvraag.nl. Deze website wordt per 1 januari 2021 offline gehaald, wat betekent dat zorgaanbieders dan niet meer bij eventuele oude gegevens kunnen komen.
Mochten zorgaanbieders behoefte hebben aan oude data die in het portaal staan, wordt geadviseerd deze vóór 1 januari 2021 zelf van de website te vergaren.
De gegevens zullen na 1 januari 2021 niet meer beschikbaar zijn.