Vrije callronde MO/RIBW 12 april 2018

Nieuwsbericht
20 april 2018

Het programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) heeft een vrije callronde uitgezet, specifiek gericht op de MO/RIBW setting. Alle informatie hierover, zoals de calltekst en de procedures, is te vinden op de KFZ website.

Alle (afgevaardigden van) zorginstellingen MO/RIBW bij wie de Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen forensische zorg inkoopt mogen projectvoorstellen indienen. Ook andere instellingen uit het forensisch zorgveld, universiteiten en onderzoeksinstituten worden van harte uitgenodigd een projectvoorstel in te dienen. Voorwaarde is in dat geval wel dat er een samenwerkingsverband is met tenminste één instelling uit het MO/RIBW werkveld die ook tot uiting komt in de projectgroep.

De deadline voor het indienen van een eerste projectvoorstel is op 4 juni 12.00 uur.

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met het EFP (email: info@kfz.nl, tel: 030-2910010).