Voortzetting Verdiepingsdiagnostiek tot april 2021

Nieuwsbericht
25 november 2020

In de nieuwsflits van 28 juli jl. stond  dat het product Verdiepingsdiagnostiek (VD) tijdelijk was weggevallen. De reclassering kon VD niet meer aanvragen, totdat de nieuwe aanbesteding werd afgerond (naar verwachting april 2021).

Vanwege het maatschappelijk belang van de voortzetting van dit product, waarvan de urgentie ook vanuit het zorg- en gevangeniswezen is benadrukt, heeft DJI in nauw contact met het bestuursdepartement en 3RO een passende oplossing gevonden voor de tussenliggende periode. Besloten is de eerdere overbruggingsovereenkomsten VD met huidige zorgaanbieders te verlengen, waardoor deze specialistische interventie per direct weer kan worden aangevraagd. Matchen is weer mogelijk via IFZO.

Een kanttekening is dat aanbieders in het huidige COVID-klimaat voor diverse uitdagingen staan bij de heropstart van Verdiepingsdiagnostiek. De mogelijkheid om VD per direct te kunnen aanvragen staat simpelweg niet gelijk aan het per direct kunnen leveren van deze zorg. Indien een zorgaanbieder dan ook geen mogelijkheid ziet om deze zorg onder de huidige voorwaarden opnieuw op te starten, zullen de betrokken organisaties zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd.