Voorlopige eindverantwoording 2019 in Forza

Nieuwsbericht
22 januari 2020

Vanaf dit moment is het mogelijk de eindverantwoording van de in 2019 geleverde forensische zorg in Forza aan te leveren. Zoals gebruikelijk  gaat het om de financiële verantwoording van zowel de DBBC’s als de ZZP/EP’s.

In de verantwoordingsheets moeten zorgaanbieders per contractnummer de standen van het ANG opnemen per peildatum 31 december 2019. In het geval van DBBC’s moet ook het OHW en het aantal verblijfsdagen per beveiligingsniveau over kalenderjaar 2019 verantwoord worden.
Meer informatie over de verantwoordingsheets staat in de Handleiding Bekostiging & Verantwoording

De eindverantwoording moet vóór 15 februari a.s. bij de divisie ForZo/JJI binnen  zijn.

Zorgaanbieders die uiterlijk 31 januari a.s. de eindverantwoording aanleveren, ontvangen (indien van toepassing) zo snel mogelijk na deze datum een signaalrapportage met fout- en signaalcodes. In samenspraak met de betreffende financieel adviseur en op basis van de fout- en signaalcodes, wordt zorgaanbieders verzocht de foutcodes te herstellen door een nieuwe aanlevering te doen in Forza vóór 15 februari 2020.
De gegevens van de goedgekeurde facturen zijn in de verantwoordingssheets al door de divisie ForZo/JJI opgenomen.

Als zorgaanbieders vragen of opmerkingen hebben kunnen zij contact opnemen met hun financieel adviseur.