Voorfinanciering zorgkosten DBBC (obv Q2 aanlevering)

Nieuwsbericht
8 juni 2018

Zoals in de handleiding Bekostiging & Verantwoording staat wordt een deel van de geleverde DBBC zorg voorgefinancierd. De hoogte van de voorfinanciering van geleverde zorg wordt vastgesteld op basis van 95% van de stand van het Onderhanden Werk (OHW) zoals deze wordt verantwoord in de tussentijdse DBBC verantwoording Q2 (stand per 30 juni).
Als blijkt dat het verschil tussen de uitstaande voorfinanciering (voorheen voorschot) voor 2017 (en eerdere contractjaren) afwijkt van de stand van het OHW per 30 juni 2018, (exclusief ANG en facturatie), dan vindt verrekening plaats. Hierbij zal rekening worden gehouden met de hoogte van de afwijking. 

Voor de hoogte van het voorschot en/of het terug te vorderen bedrag is het belangrijk dat de tussentijdse verantwoording (Q2) tijdig, juist en volledig wordt aangeleverd.