Voorfinanciering van DBBC- zorgkosten 2020

Nieuwsbericht
19 augustus 2020

De divisie ForZo/JJI zal ook een deel van de reeds geleverde DBBC-zorg in 2020 voorfinancieren op basis van 95% van de stand van het Onderhanden Werk inclusief NHC (OHW), zoals deze recent door de zorgaanbieder is verantwoord in de Q2 (stand per 30 juni) van de DBBC- verantwoording.

Gelet op de bijzondere omstandigheden dit jaar wordt het uitstaande bedrag ter voorfinanciering niet verlaagd ten opzichte van 2019. Dit houdt in dat de zorgaanbieders waarvan in 2020 de OHW stand (Q2) lager is ten opzichte van 2019 (Q2) het voor te financieren bedrag niet naar beneden wordt bijgesteld. Voor zorgaanbieders met een hogere OHW stand in 2020 (Q2) ten opzichte van 2019 wordt het voor te financieren bedrag wel bijgesteld.

De formele vaststelling van het bedrag ter voorfinanciering wordt met u gecommuniceerd via de procedure verantwoording 2019 in FORZA. De reden hiervan is dat er geen nieuwe procedure meer wordt aangemaakt in ForZa.