Voorfinanciering start Zorgprestatiemodel (ZPM)

Nieuwsbericht
27 december 2021

Bij aanvang van het Zorgprestatiemodel (ZPM) is een aantal zorgaanbieders nog niet direct in staat om ZPM-declaraties succesvol in te dienen bij de divisie ForZo/JJI. Hierdoor zal, afhankelijk van het moment waarop ZPM declareren mogelijk is, mogelijk een oplopende liquiditeitsbehoefte ontstaan. Om hier aan tegemoet te komen heeft de divisie ForZo/JJI de volgende regeling getroffen:

  • Het uitstaande bedrag voor de voorfinanciering van de DBBC’s (voorfinanciering OHW) blijft uitstaan bij de zorgaanbieder totdat het ZPM-declaratieverkeer op gang gekomen is.
  • De in 2022 ingediende (en goedgekeurde) DBBC-declaraties worden vanaf 20 februari 2022 uitbetaald. Er is voor deze datum gekozen zodat tegenover de voorfinanciering OHW reeds twee maanden ZPM-zorg is opgebouwd én zodat de zorgaanbieders in staat zijn om de salarisbetalingen van februari te voldoen.
  • Indien na Q1 2022 blijkt dat een zorgaanbieder in liquiditeitsproblemen komt, zal hier in gezamenlijkheid naar gekeken worden en kan eventueel een aanvullend liquiditeitsvoorschot worden aangevraagd.
  • Goedgekeurde ZPM-declaraties worden verrekend met de voorfinanciering OHW van de DBBC’s en het eventueel aangevulde liquiditeitsvoorschot ZPM.
  • Indien een zorgaanbieder de voorfinanciering OHW van de DBBC’s al eerder wil terugbetalen, dan kan contact opgenomen worden met de betreffende financieel adviseur van de divisie ForZo/JJI.

In januari 2022 wordt bovenstaande regeling door de divisie ForZo/JJI aan de betreffende zorgaanbieders bevestigd in een brief.