Voorbereidingen voor aanbesteding Verdiepingsdiagnostiek 2021

Nieuwsbericht
18 december 2020

De divisie ForZo/JJI heeft er voor de inkoop van Verdiepingsdiagnostiek (VD) voor gekozen om op basis van de procedure voor SAS-diensten een enkelvoudige onderhandse gunning voor te bereiden. Op basis van de uit de marktconsultatie verkregen informatie over hoe het zorgproduct het best ingekocht kan worden, zal ForZo/JJI daarom in januari gesprekken voeren met vooraf geselecteerde zorgaanbieders.
De divisie ForZo/JJI beoogt de opdracht voor VD met ingang van 1 mei 2021 te verdelen over (maximaal) 14 zorgaanbieders in 11 regionale percelen. Dit is in lijn met de nieuwe rechterlijke indeling (arrondissementen). Gezien de NZa per 1 januari 2022 de productstructuur wijzigt , zal het contract met een looptijd van acht maanden tot 31 december 2021 van kracht zijn.