Vertraging afwikkeling Meerkosten en Continuïteitsbijdrage

Nieuwsbericht
26 april 2021

Op 9 april is in de nieuwsflits toegelicht dat de divisie ForZo/JJI is gestart met het beoordelen van de ingezonden stukken met betrekking tot meerkosten en continuïteitsbijdrage. Het streven was om de beoordeling in april af te ronden. Gezien de hoeveelheid en verscheidenheid aan vervolgvragen die DJI heeft naar aanleiding van  de ingezonden stukken lukt het niet om de beoordeling in april af te ronden. De vervolgvragen worden naar de zorgaanbieders die het betreft verzonden. Het spoedig beantwoorden van deze vragen draagt bij aan het tijdig kunnen doorlopen van het proces.

De divisie ForZo/JJI hecht er waarde aan om de meerkosten en continuïteitsbijdrage in één keer af te wikkelen middels een vaststellingbrief. De vaststellingsbrief kunnen zorgaanbieders eind mei verwachten. Tussentijds zal, waar mogelijk, het bedrag van de toegekende meerkosten en continuïteitbijdrage per mail naar zorgaanbieders worden verzonden.