Verstoring Leonardo en werkzaamheden CJIB

Nieuwsbericht
19 oktober 2021

Verstoring Leonardo
Vanaf afgelopen vrijdag is de applicatie Leonardo door een verstoring niet beschikbaar. Dit heeft o.a. invloed op het verwerken van facturen door het SIC en het uitbetalen van arbeidsloon aan justitiabelen en het opwaarderen van TV (voor DJI). Door de leverancier is in de loop van het weekend aangegeven dat het herstel nog een aantal dagen zal duren. Daarom heeft men besloten een uitwijkomgeving op te bouwen om het systeem weer beschikbaar te kunnen stellen. In de loop van vandaag verwacht men deze omgeving klaar te hebben. Daarna zal worden begonnen met het gefaseerd opstarten van de applicatie. Onze verwachting is dat we vandaag nog geen beschikking zullen hebben over een werkend systeem. Op het moment dat wij het sein krijgen dat we Leonardo weer kunnen gebruiken laten we dat meteen weten.

Werkzaamheden CJIB
Van het CJIB is onderstaand bericht ontvangen over de migratie van hun dienstencentrum. Dit betekent een onderbreking van hun dienstverlening in het weekend van 22- tot 25 oktober 2021. De impact van deze migratie voor DJI is klein omdat de systemen van DJI niet door deze werkzaamheden worden geraakt. Mocht het onverhoopt nodig zijn om tijdens dat weekend contact te hebben met medewerkers van het CJIB/AICE, dan is de volgende medewerker van de piketdienst van DIZ beschikbaar: Michelle Mewe (06 25 69 90 58). Zij kunnen dan contact opnemen met het CJIB.

Heb je andere vragen, neem dan voor zaterdag 23 oktober contact op met de informatie-adviseur van de Divisie ForZo/JJJI: Erik Ruijters via e.ruijters@dji.minjus.nl of 0636090986.