Verschuiven data Financiële bijeenkomst

Nieuwsbericht
4 december 2017

Onlangs is een online vragenlijst aan u verzonden om onder meer te inventariseren of er behoefte is aan een financiële informatiebijeenkomst medio december 2017. Uit de resultaten is gebleken dat een grote meerderheid van de deelnemers van deze online vragenlijst behoefte heeft aan een financiële informatiebijeenkomst. Om eventuele nieuwe zorgaanbieders die vanaf 2018 een contract krijgen de kans te geven hierop aan te sluiten, is besloten de financiële informatiebijeenkomst te verschuiven naar begin 2018. U wordt later geïnformeerd over de exacte datum.