Verantwoordingen vanaf 2020

Nieuwsbericht
24 juni 2019

In het kader van de uitfasering van het inkoop- en verantwoordingportaal FORZA werkt de divisie ForZo/JJI aan een passende oplossing voor beide procedures. Dinsdag 25 juni 2019 vindt de bijeenkomst van de marktconsultatie voor de inkoopprocedure forensische zorg plaats. Zorgaanbieders ontvingen eerder een online vragenlijst. Naast de inkoop gerelateerde vragen bevatte deze online marktconsultatie ook vragen over de financiële verantwoording van forensische zorg. Het portaal FORZA wordt uitgefaseerd per 1-6-2020 (procedure eindverantwoording met accountverklaring kalenderjaar 2019). De eerste tussentijdse verantwoording in 2020 gaat via een nieuwe procedure. Tijdens de bijeenkomst van 25 juni kunnen zorgaanbieders in gesprek met medewerkers van DJI over dit gegeven. Daarnaast ontvangen zorgaanbieders de komende maanden ook informatie over de voortgang van de procedure financiële verantwoording van forensische zorg in de nieuwsflits. Het is ook mogelijk voor zorgaanbieders persoonlijk contact met inkopers op te nemen over dit onderwerp.