Verantwoording Q2 geleverde ZPM-zorg

Nieuwsbericht
21 juni 2022

Op dit moment zijn veel aanbieders nog niet in de gelegenheid om ZPM-facturen in te dienen. Om deze reden vraagt de divisie ForZo/JJI ook voor het 2e kwartaal (Q2) op basis van het UPM een verantwoording op bij de zorgaanbieders die ZPM zorg leveren. Deze informatie is voor de divisie nodig om een beeld te krijgen van de uitputting van het macrokader. In de nieuwsflits van 8 juni 2022 is aangegeven dat de kwaliteit en tijdigheid van de aangeleverde ZPM-verantwoording over de periode van Q1 niet voldoende waren. Om die reden wordt voor de Q2 aanleveringen de periode januari t/m juni opgevraagd bij de zorgaanbieders en wordt scherper gekeken naar de kwaliteit en tijdigheid van de aanlevering. De Q2 moet worden opgeleverd middels de nieuwe versie van de UPM, deze delen de financieel adviseurs op zeer korte termijn via de mail. In deze mail staan ook de aandachtspunten waar de zorgaanbieder scherp op moet zijn bij het invullen van de UPM. 

De Q2 verantwoording kan vanaf 1 juli 2022 worden ingediend via Fizza en moet uiterlijk 15 juli 2022 volledig en correct zijn geüpload in de Q2 zaken in Fizza.