Verantwoording DBBC eerste kwartaal 2020

Nieuwsbericht
30 maart 2020

Zoals in de “Handleiding bekostiging en verantwoording 2020” is opgenomen vindt de Q1 aanlevering plaats via het berichtenverkeer (VECOZO). Dit betreft dan het Onderhandenwerk (OHW) en de afgesloten maar nog niet gefactureerde DBBC (ANG).
In de handleiding is aangegeven dat vanaf 2020 twee aanleveringen worden gedaan: een conceptversie en een definitieve versie. Gezien de huidige situatie is besloten dat u voor het eerste kwartaal (Q1) geen concept aanlevering (15-4) hoeft in te dienen.
U dient alleen een definitieve aanlevering op te leveren. De definitieve aanlevering Q1
dient vóór 30 april 2020 23:59 (via het berichtenverkeer) aangeleverd te zijn.
Om u te ondersteunen bij de verantwoording, wordt in FORZA gedurende het verantwoordingsproces het volgende voor u klaargezet:

  • Begin april het facturatiebestand met daarin alle in Q1 2020 goedgekeurde facturatie,
  • Begin mei het omzetrapport met de omzet / standen op basis van de goedgekeurde facturatie en het door u aangeleverde OHW en ANG,
  • Begin mei de signaalrapportage

Voor de handelingen die in FORZA uitgevoerd dienen te worden, is vanaf begin april voor u een handleiding beschikbaar in FORZA.