Vaststelling efficiencykorting DBBC 2015/2016

Nieuwsbericht
9 september 2019

De Divisie ForZo/JJI gaat op korte termijn het bedrag bepalen van de efficiencykorting over het deel van de DBBC’s die in 2015 gestart zijn en doorlopen naar zorgjaar 2016. Hierover ontvangen de zorgaanbieders met een DBBC-contract uiterlijk 31 oktober a.s. separaat een brief via FORZA. In de ‘Meerjarenovereenkomst forensische zorg 2013-2017’ is met GGZ Nederland afgesproken om de bezuiniging beleidrijk in te vullen. Dit bleek toen niet mogelijk en daarom is een efficiencykorting van 4,5% doorgevoerd. Deze efficiencykorting is van toepassing op het totaal van de gerealiseerde DBBC- productie van de contractjaren 2014 en 2015 (exclusief NHC en Tendercontracten). Voor het jaar 2016 is de efficiencykorting verlaagd naar 4% en verwerkt in de tarieven.

Onlangs zijn alle DBBC-transitieomzetten (2013-2015) door de divisie ForZo/JJI vastgesteld. Hierin zijn de efficiencykortingen voor de contractjaren 2014 en 2015 verrekend naar de zorgjaren. Voor de DBBC’s die in 2015 zijn gestart, maar waarvan het deel van de zorg in zorgjaar 2016 valt, is de efficiencykorting echter nog niet verrekend. Dit valt immers buiten de vaststelling van de transitieomzet 2015.