Vaststelling DBBC omzet over 2017 (inclusief afrekening gemiddelde dagprijzen)

Nieuwsbericht
19 mei 2020

Op korte termijn start de divisie ForZo/JJI met de vaststelling van de DBBC omzet met betrekking tot contractjaar 2017. De divisie ForZo/JJI streeft ernaar alle DBBC zorgaanbieders in juni 2020 een vaststellingsbrief te sturen via Forza.

Om de omzet met betrekking tot contractjaar 2017 te kunnen vaststellen, is het van belang dat alle DBBC-trajecten met betrekking tot het contractjaar 2017 volledig aan de divisie ForZo/JJI gefactureerd zijn. Indien nog OHW of ANG voor dit contractjaar open staat moeten zorgaanbieders aan hun financieel adviseur aangeven óf, dan wel wanneer ze dit gaan factureren. Als zorgaanbieders hun financieel adviseur hierover niet voor 6 juni a.s. informeren, dan gaan we ervan uit dat zij geen OHW of ANG meer hebben openstaan over het betreffende contractjaar.

Voor contractjaar 2017 zijn voor klinische DBBC’s gemiddelde dagprijzen afgesproken met de zorgaanbieder. Zie hiervoor ook de betreffende documenten zoals de Handleiding Financiering & Registratie 2017. Bij de vaststelling van de omzet wordt de gemiddelde dagprijs per zorgaanbieder over dit contractjaar bepaald en afgezet tegen de afgesproken gemiddelde dagprijs. In de vaststellingsbrief wordt vermeld of de gemiddelde dagprijs hoger is dan de afspraak en – indien van toepassing - welk bedrag zorgaanbieders aan de divisie ForZo/JJI moeten terugbetalen.

Nadat de vaststelling over het contractjaar heeft plaatsgevonden wordt het contractjaar dichtgezet en kan over dit contractjaar niet meer worden gefactureerd.