Vaststelling DBBC omzet over 2016 (inclusief afrekening gemiddelde dagprijzen)

Nieuwsbericht
30 september 2019

Op korte termijn start de divisie ForZo/JJI met de vaststelling van de DBBC omzet met betrekking tot contractjaar 2016. Alle DBBC zorgaanbieders ontvangen hierover uiterlijk 31 december 2019 een vaststellingsbrief.

Om de omzet met betrekking tot contractjaar 2016 te kunnen vaststellen, is het van belang dat alle DBBC-trajecten met betrekking tot het contractjaar 2016 aan de divisie ForZo/JJI volledig gefactureerd zijn. Indien nog OHW of ANG voor dit contractjaar openstaan moeten zorgaanbieders aan hun financieel adviseur aangeven óf, dan wel  wanneer, ze dit gaan factureren. Indien geen OHW of ANG meer openstaan wordt zorgaanbieders verzocht aan hun financieel adviseur kenbaar te maken dat dit contractjaar kan worden vastgesteld.

Per contractjaar 2016 zijn gemiddelde dagprijzen afgesproken met de zorgaanbieder. Zie hiervoor ook de betreffende documenten zoals de Handleiding Financiering & Registratie 2016. Bij de vaststelling van de omzet wordt de gemiddelde dagprijs per zorgaanbieder over dit contractjaar bepaald en afgezet tegen de afspraak. In de vaststellingsbrief wordt vermeld of de gemiddelde dagprijs hoger is dan de afspraak en – indien van toepassing - welk bedrag zorgaanbieders aan de divisie ForZo/JJI moeten terugbetalen.

Nadat de vaststelling met betrekking tot het contractjaar 2016 heeft plaatsgevonden, zal zo spoedig mogelijk worden gestart met de vaststelling van de DBBC omzet met betrekking tot het contractjaar 2017. Tezijnertijd ontvangen zorgaanbieders meer informatie hierover via de Nieuwsflits Forensische Zorg.