Vaststellen definitieve verrekening transitieperiode

Nieuwsbericht
10 december 2018

De transitie-omzetten voor de transitieperiode 2013-2015 zijn vastgesteld door de NZa. Deze omzetten waren het vangnet en de daaruit volgende transitiebedragen waren voorlopige verrekeningen.. De definitieve verrekening is het verschil tussen de vooraf bepaalde DBBC omzet en de daadwerkelijke facturatie voor dat jaar. Nu de facturatie over de contractjaren 2013 tot en met 2015 is afgerond kunnen vanuit de divisie ForZo/JJI de definitieve verrekeningen plaatsvinden. De divisie ForZo/JJI heeft mede op nadrukkelijk verzoek van zorgaanbieders gekozen om deze definitieve verrekeningen in één keer te laten plaatsvinden om eventuele verwarring over aansluitingen te voorkomen. Een uitgebreide toelichting staat in de presentatie van de financiële bijeenkomst van 7 februari 2018.

De divisie ForZo/JJI is gestart met de definitieve verrekening van de DBBC-transitiejaren 2013, 2014 en 2015. De komende weken ontvangen de betreffende zorgaanbieders brieven met de voor de zorgaanbieder van toepassing zijnde definitieve verrekenbedragen DBBC voor de OFZ, TBS, FZG, JVZ en Tender(s) TBS voor de desbetreffende transitiejaren.

  • Voor de aanbestedingen FZG, JVZ en Tenders worden de definitieve verrekenbedragen inclusief NHC vastgesteld.
  • Voor de definitieve verrekenbedragen OFZ en TBS worden de definitieve verrekenbedragen exclusief NHC vastgesteld.

De definitieve verrekeningen over de transitiejaren 2013, 2014 en 2015 worden via FORZA gecommuniceerd, zodat door de zorgaanbieder een compleet beeld kan worden gevormd van alle definitieve verrekenbedragen over deze transitiejaren. De zorgaanbieder zal via FORZA, alle brieven met de bedragen die van toepassing zijn voor de definitieve afrekening van de transitiejaren, in één keer via FORZA toegestuurd krijgt.

In het (tabblad) dossier in FORZA wordt ook de specificatie van de toerekening van de goedgekeurde facturatie naar de betreffende zorgjaren opgenomen. De afhandeling vindt per vastgesteld definitief verrekenbedrag plaats. Dit betekent dat een zorgaanbieder van de divisie ForZo/JJI meerdere nabetalingen of facturen kan ontvangen vanuit het Shared Service Centrum van de Dienst Justitiële Inrichtingen.