Update Taskforce fz: STOP DE (INDIRECTE) TIJD!

Nieuwsbericht
27 augustus 2020

Administratieve lastenverlichting in de forensische zorg
Een van de taken van de Taskforce forensische zorg in het kader van de meerjarenovereenkomst forensische zorg 2018-2021 is het verlichten van de administratieve lasten. Daarom nemen GGNet en Fivoor deel aan een pilot om te stoppen met het schrijven van indirecte tijd. Door deel te nemen aan het experiment, dat samen met Dienst Justitiële Inrichtingen is aangevraagd bij de Nederlandse Zorgautoriteit, wordt het mogelijk de indirecte tijd als standaardopslag bij de directe tijd toe te voegen. Hierdoor hoeft de behandelaar geen indirecte tijd meer te registreren. De gemaakte afspraken en stappen worden op dit moment in een handreiking verwerkt. Tegelijkertijd is er vanuit het ministerie van VWS aan de NZa gevraagd een beleidsregel op te stellen waarin de spelregels voor het eenvoudiger registreren van indirecte tijd worden opgenomen. Hierdoor is het experiment voor iedere ggz en fz instelling eenvoudig toepasbaar. Als je voor het einde van 2020 nog instapt in het experiment, kun je heel 2021 nog profiteren van onderstaande voordelen.

Quote Lila van de Sande (behandelaar en manager bij Fivoor): “Het scheelt een klein deel van je totaal aantal minuten, maar het zijn wel heel veel afspraken die niet meer hoeven worden vastgelegd. Dat is echt wel winst!”

Het zorgprestatiemodel wordt in 2022 geïmplementeerd, waarom zou je nu nog deelnemen aan een experiment?
• Het scheelt registratietijd voor behandelaren. Hierdoor kunnen ze meer tijd besteden aan cliëntenzorg.  
• Het is ter voorbereiding op het zorgprestatiemodel. Het niet meer schrijven van indirecte tijd is een van de ontwerpcriteria van het nieuwe bekostigingsmodel in de ggz en de fz. Het is voor behandelaren de meest merkbare verandering van het nieuwe model. Door nu al in te zetten op het slimmer registreren van indirecte tijd via het experiment, zijn de behandelaren goed voorbereid op het nieuwe registreren volgens het zorgprestatiemodel.
• Het is relatief eenvoudig om het experiment op te starten. DJI en de NZa ondersteunen het experiment; er komt een beleidsregel die dit mogelijk maakt vanaf 1-1-2021.
• Het registreren van indirecte tijd via een vaste opslag, bevordert de volledigheid en betrouwbaarheid van de registratie.

Hoeveel administratieve last ervaar jij van de indirecte tijd? Help ons door het beantwoorden van deze 11 korte vragen!  De enquête staat open tot en met 10-09-2020. Stop het schrijven van indirecte tijd! Bij interesse in het experiment, neem contact op met de Taskforce forensische zorg via Lieke Pelders (lpelders@eiffel.nl) of Naomi Swaab (nswaab@eiffel.nl).