Update informatie Wet forensische zorg 01-01-2020

Nieuwsbericht
16 december 2019

De Wet forensische zorg die op 1 januari 2019 in werking is getreden, biedt de officier van justitie en de rechter mogelijkheden om ervoor te zorgen dat binnen het strafrecht, of in aansluiting daarop, sneller de passende psychische zorg wordt geboden. De wet gaat over alle vormen van forensische zorg: ambulant en klinisch, begeleiding en behandeling.

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft in aanloop naar 1 januari 2019 een PDF ontwikkeld met daarin een overzicht op hoofdlijnen van de veranderingen die de Wet forensische zorg met zich meebracht. Omdat de inwerkingtreding van de Wet verplichte GGZ en de Wet zorg en dwang per 1 januari 2020 ook de nodige wijzigingen met zich meebrengt voor de Wet forensische zorg, is de PDF daarop nu aangepast. De geactualiseerde versie vindt u hier. Ook de basispresentatie over de Wet forensische zorg is geactualiseerd.

De grootste verandering per 1 januari 2020 is de inwerkingtreding van het schakel-artikel 2.3 Wet forensische zorg. Dit artikel maakt het mogelijk voor de strafrechter om onder bepaalde voorwaarden op verschillende momenten in het strafproces een civiele machtiging voor gedwongen zorg af te geven. In aanvulling op de PDF en de basispresentatie is een document met veel gestelde vragen over dit artikel opgesteld. Deze vindt u hier.