Uitwerking continuïteitsbijdrage en meerkosten wegens Corona

Nieuwsbericht
15 april 2021

In het kader van de Beleidsregel continuïteitsbijdrage en meerkosten in verband met de uitbraak van het SARS-CoV-2 virus (BR/REG-20157) is de divisie Forensische Zorg/Justitiële Jeugdinrichtingen in samenwerking met de Nederlandse GGZ, Valente, VGN en het Leger des Heils tot een uitwerking gekomen. De uitwerking geldt voor alle forensische zorgaanbieders en is met het veld gecommuniceerd per brief met kenmerk 3095278 dd. 13 nov 2020. Vervolgens zijn alle forensische zorgaanbieders gevraagd om in december 2020 een voorlopige opgave te doen van hun meerkosten in 2020 als gevolg van Covid-19 en welk deel hiervan naar verwachting de divisie ForZo/JJI zou moeten bijdragen.

In februari 2021 hebben de zorgaanbieders de uiteindelijke meerkosten over 2020 aangeleverd middels het format meerkosten. De divisie ForZo/JJI is gestart met de beoordeling van de ingezonden stukken van de zorgaanbieders. Het streven is om voor 30 april de meeste opgaven beoordeeld te hebben. Vervolgens zullen de meerkosten 2020 worden vastgesteld en afgerekend. De berekende referentieomzet is in december 2020 naar de zorgaanbieders verzonden. De aanbieders hadden tot 17 januari 2021 de tijd om hierop eventuele bezwaren in te dienen. De divisie ForZo/JJI is gestart met de afhandeling van deze bezwaren. Het streven is om voor 30 april aanstaande de meeste bezwaren te bespreken met de betreffende zorgaanbieders. Vervolgens zal de continuïteitsbijdrage 2020 worden vastgesteld en afgerekend.