Uitnodiging Conferentie forensische zorg

Nieuwsbericht
17 september 2019

Op 26 september wordt de Conferentie ‘Veiligheid door Zorg’ georganiseerd. Bijgaand vindt u de uitnodiging met een link naar het inschrijfformulier.

Geachte heer, mevrouw,

De forensische zorgsector staat voor kwalitatief goede zorg én de veiligheid van patiënten, medewerkers en de samenleving. Continu wordt gewerkt aan verdere kwaliteitsverbetering. Binnen de forensische zorg heeft u wellicht te maken met dilemma’s, zoals:

-Hoe gaat u om met de complexe context van een vooraf vaststaande titelduur?
-Hoe zorgt u voor een goede integratie van behandelplan en risicotaxatie?

Wij nodigen u hierbij uit om mee te denken over oplossingen voor deze en meer dilemma’s die zich afspelen op de balans tussen zorg en veiligheid. Wat kunnen we van elkaar leren en wat hebben we nog nodig van onszelf, van elkaar, van ketenpartners of van de overheid?

Conferentie forensische zorg; veiligheid door zorg
Wanneer: donderdag 26 september 2019
Waar: Mariënhof, Amersfoort
Tijdstip: 12.00 – 17.00 uur

Onderwerpen:
• Verlof, vrijheden en afschaling van beveiligings-/zorgniveau
• Continuïteit van zorg en samenwerking met ketenpartners/gemeenten
• Overdracht en risico-momenten
• Relationele veiligheid
• Risicomanagement

Wij hopen tijdens deze conferentie in een lerende omgeving met u in gesprek te gaan over onderwerpen waar professionals in de forensische zorg mee te maken krijgen, hoe hiermee om te gaan en wat er nodig is om de kwaliteit nóg verder te verbeteren.

Aanmelden en een keuze aangeven voor de workshops kan via het aanmeldformulier.

Wij zien u graag in Amersfoort op 26 september!

Met vriendelijke groet, namens,
GGZ Nederland, VGN, FO en de RIBW Alliantie
Goof van Gemert, Divisiedirecteur Forensische Zorg
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
Ministerie van Justitie en Veiligheid