Uitbreiding controles bij elektronische verwerking facturatie ZZP’s en extramurale parameters

Nieuwsbericht
4 november 2016

Met de nieuwsflits van 20 april 2016 informeerde de divisie ForZo/JJI zorgaanbieders over de start van de elektronische verwerking van de facturen van geleverde zorg in ZZP’s en extramurale parameters. Inmiddels worden voor bijna alle gecontracteerde ZZP/EP zorgaanbieders de facturen elektronisch afgehandeld.

 

In deze nieuwsflits is ook aangegeven dat de declaratiecontroles verder worden uitgebreid. De divisie ForZo/JJI start op 1 december 2016 controles of de gefactureerde zorgprestaties passen bij de geïndiceerde (vastgestelde) ambulante zorgvraag. Deze controle wordt alleen uitgevoerd bij nieuwe ZZP/EP zorgtrajecten waarvan de startdatum van de strafrechtelijke titel ligt op of na 1 december 2016.

 

Dit laat onverlet dat de gefactureerde zorgprestaties ook nu moeten passen bij de geïndiceerde (vastgestelde) ambulante zorgvraag.

 

Zorgaanbieders die menen dat de te verlenen zorg afwijkt van hetgeen geïndiceerd is, kunnen contact opnemen met de verwijzende instantie.