Toolkit communicatie ZPM

Nieuwsbericht
14 juli 2021

Vanaf 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel (ZPM) de nieuwe bekostiging van de ggz en de forensische zorg. Het informeren van mensen in alle organisaties is een belangrijk onderdeel van de voorbereiding op de invoering van het zorgprestatiemodel. Om organisaties hierin te faciliteren werkt het programma aan een communicatie toolkit. Zo zijn er basisteksten ontwikkeld als onderdeel van de toolkit. Deze basisteksten zijn opgesteld met als doel de doelgroepen in grote lijnen te laten begrijpen wat het zorgprestatiemodel en de zorgvraagtypering inhouden. De teksten zijn niet bedoeld om het zorgprestatiemodel in detail uit te leggen of specifieke kennis en/of vaardigheden aan te leren. De teksten zijn ook niet bedoeld als registratie-instructie. De teksten zijn dus met name bedoeld om op hoofdlijnen uitleg te geven over het zorgprestatiemodel en de zorgvraagtypering. Gedetailleerdere informatie komt terug in de e-learning. Zie bijlage voor deze teksten. Verder staat het eerste deel van de communicatie toolkit online. Op de pagina Downloads onder het kopje ‘Communicatie toolkit’ staan de volgende materialen:

  • Communicatiekalender, zie bijlage
  • Basis teksten, zie bijlage
  • ZPM iconen
  • Afbeeldingen ontwerpcriteria
  • Afbeeldingen zorgprestatiemodel
  • Afbeeldingen zorgvraagtypering