Toevoegen plaatsingsbesluitnummer (PBN) aan de verantwoording

Nieuwsbericht
10 december 2018

Om de kwaliteit van de verantwoording en de aangeleverde data te verbeteren, wordt de aankomende eindverantwoording (2018), voor zowel DBBC als ZZP/EP als TBS uitgebreid met een plaatsingsbesluitnummer (PBN). De toevoeging van dit nummer stelt de divisie Forzo/JJI in staat de aangeleverde data door de zorgaanbieders te verifiëren op correctheid en volledigheid Ook wordt het plaatsingsbesluitnummer toegevoegd aan de signaalrapportage voor de (DBBC) zorgaanbieders. Hierdoor krijgen ook de zorgaanbieders meer inzicht in de verstrekte gegevens

Deze wijziging is van toepassing op alle aanleveringen voor de eindverantwoording 2018 en de tussentijdse (DBBC) verantwoordingen in 2019 (en verder) en voor alle contracttypen. De divisie ForZo/JJI voegt het PBN  toe aan het facturatie-overzicht bij alle verantwoordingen. De zorgaanbieder moet het PBN invullen op zowel de OHW invulsheet (DBBC) als de ANG invulsheet (DBBC en ZZP/EP) volgens de onderstaande regels:

  • Het veld PBN mag niet leeg zijn. Indien u een verantwoording wilt uploaden met een leeg PBN, dan zal het bestand niet geüpload worden in Forza en krijgt u in het controlebestand een foutmelding dat u voor de ontbrekende regels het PBN moet invullen.
  • Als het een cliënt betreft waarvan het PBN nog niet bekend is, dan kunt u de code 999999999 invullen
  • In het geval het een VRIS gerelateerde cliënt betreft, dan kunt u de code 111111111 invullen
  • Als het een PIJ gerelateerde cliënt betreft dan vult u de code 222222222 in
  • Voor overige cliënten (RM’er, langgestraften etc.) die niet onder een regulier contract/categorie vallen dan vult u de code 333333333 in