Tijdelijke regeling financiering voorbereiding zorgmachtiging vanuit detentie

Nieuwsbericht
25 november 2020

De tijdelijke regeling financiering voorbereiding zorgmachtiging vanuit detentie treedt per 30 november in werking. Ondanks dat het hier om civiele cliënten gaat en geen forensische, heeft DJI (divisie ForZo/JJI) ingestemd met het financieren van het voorbereiden zorgmachtiging vanuit detentie als tijdelijke maatregel, omdat deze gedetineerden geen zorgverzekering hebben van waaruit de voorbereiding van de zorgmachtiging kan worden gefinancierd. DJI en het bestuursdepartement J&V werken aan een definitieve regeling. Aan een handreiking voor het proces wordt nog gewerkt. Deze zal naar verwachting eind van de maand gedeeld kunnen worden.