Terugblik marktconsultatie ambulante bijeenkomst

Nieuwsbericht
9 juni 2017

Op 1 juni 2017 vond de derde bijeenkomst van de marktconsultatie DJI 2017 plaats met ambulante zorgaanbieders. Na een korte inleiding over de huidige stand van zaken gingen de deelnemers uiteen in twee groepen. In de eerste ronde zijn de thema’s 1 en 2 besproken, waarbij ook de antwoorden op de online vragenlijst zijn meegenomen. In de tweede ronde mochten zorgaanbieders kiezen voor thema 3 of thema 4. Onderstaande lijst toont de besproken thema’s.

  1. Consequenties markt open
  2. Onderaannemers
  3. Afschalen van ZZP zorg
  4. Prijsdifferentiatie ambulante DBBC’s

De uitkomsten en de presentatie van de derde bijeenkomst zijn gepubliceerd op de website. Deelnemers aan deze bijeenkomst waren afkomstig van AFPN, Antes, De Horst, De Waag, Humanitas, Leger des Heils, Middin, Pameijer, Stichting Anton Constandse, Stad en Ommeland, ’t Achterhuus, Terwille, Tactus en de Tussenvoorziening. Ook GGZ Nederland was aanwezig en de 3RO als ambulante indicatiesteller. De laatste bijeenkomst met  gemeenten vond plaats op 8 juni. De uitkomsten hiervan zullen volgende week worden gecommuniceerd.