Termijn voor aanleveren declaraties ZZP/EP

Nieuwsbericht
19 mei 2020

In de praktijk blijkt dat sommige zorgaanbieders declaraties voor ZZP en/of EP niet binnen de gestelde termijn aanleveren. Het is van belang dat de divisie ForZo/JJI deze declaraties binnen deze termijn ontvangt, zodat tijdig inzicht wordt verkregen in de ontwikkeling van de kosten voor de forensische zorg.
Daarom wordt aan de betreffende zorgaanbieders dringend verzocht om declaraties voor ZZP en/of EP maandelijks in te dienen, waarbij het van belang is dat deze uiterlijk op de 18e van de daaropvolgende kalendermaand bij ons binnen zijn. De richtlijnen voor het indienen van declaraties zijn terug te vinden in het  Declaratieprotocol forensische zorg.