tbs-oplegging 2020

Nieuwsbericht
26 april 2021

Begin april verscheen er in de media (NOS.nl en NU.nl) een artikel over het aantal tbs-opleggingen in 2020. Deze cijfers zijn afkomstig van de Raad van de Rechtspraak (RvdR). Volgens deze cijfers zou het aantal opleggingen in 2020 sterk zijn gedaald ten opzichte van 2019. Aangezien deze cijfers niet overeenkomen met die van DJI, heeft DJI contact opgenomen met de RvdR. Zij geven aan dat hun cijfers inderdaad onjuist waren en hebbenactie ondernomen. De NOS is gebeld om de cijfers te rectificeren en ze hebben de pagina met de betreffende cijfers op de site van de Raad van de Rechtspraak verwijderd. Als er toch nog vragen binnenkomen over de opleggingscijfers van 2020, dan zullen ze de vragenstellers naar DJI doorverwijzen. Ze komen dus zelf niet met andere cijfers. Voor de toekomst zijn afspraken gemaakt om dit te voorkomen.