Tarieven ingeregeld m.b.t. max max 2020 OFZ en FPK zorgaanbieders

Nieuwsbericht
16 november 2020

In het jaar 2020 is een aantal tarieven door een opslag op de maximale NZa tarieven gewijzigd in zogenaamde max max tarieven. Deze bijgestelde tarieven dienen door alle OFZ en FPK zorgaanbieders (indien deze productgroep is gecontracteerd) te worden gehanteerd en ingeregeld in de ict systemen. De max max tarieven gelden voor het gehele contractjaar 2020. Vanaf heden, met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2020, kunnen de betreffende prestaties tegen de max max tarieven worden gedeclareerd. De maximale NZa tarieven komen voor deze productgroepen per 1-1-2020 te vervallen.

De hoogte van de tarieven staat op de tarievenlijst gepubliceerd op de  website.

In onderstaande tabel zijn de percentuele opslagen weergeven. De ophoging geldt voor alle minutenranges binnen de productgroepen (deelprestaties behandeling) zoals in de tabel  staan opgenomen.

 

Tabel:ophoging max NZa tarief naar max max tarief

Beschrijving

Percentage ophoging NZa tarief

Perceel Ambulante behandeling
Stoornissen in de kindertijd5%
Stoornissen in de impulsbeheersing5%
Persoonlijkheidsstoornissen5%
Perceel Klinische zorg
F17,5%
F27,5%
F37,5%
G27,5%
Perceel TBS-FPK
F17,5%
F27,5%
F37,5%
G27,5%
G37,5%